Folkhälso­myndigheten ändrar syn på smittorisk

Folkhälsomyndigheten anser nu att coronaviruset kan smitta under inkubationsperioden.
Folkhälsomyndigheten anser nu att coronaviruset kan smitta under inkubationsperioden. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Smittar coronaviruset under inkubationstiden? Folkhälsomyndigheten har tidigare svarat nej på den frågan, men har ändrat sig och gör nu samma bedömning som andra länder.

Under strecket
Publicerad
Annons

En fråga som väckt mycket oro och debatt är huruvida coronaviruset sars-cov-2 (covid-19) smittar även från personer som inte har några sjukdomssymtom. Svaret på frågan är viktigt eftersom det kan påverka hur omfattande åtgärder som krävs för att minska smittspridningen.

Fram till nyligen har Folkhälsomyndigheten ansett att smittade personer inte kan föra viruset vidare under inkubationstiden. Myndighetens bedömning skilde sig från bland annat den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC.

Både ECDC och CDC anser att coronaviruset troligen kan smitta under inkubationstiden, men att det är oklart hur ofta det inträffar.

Folkhälsomyndigheten har nu ändrat sig till en liknande ståndpunkt, om än något försiktigare. Myndigheten skriver nu på sin hemsida att det finns ”teoretiska risker” att en person som ännu inte uppvisar symtom kan smitta andra vid nära kontakt.

I texten står det även att det har rapporterats om ”ett fåtal fall” där viruset förts vidare från personer under inkubationstiden.

Annons
Annons

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet, säger att kunskapsläget om coronaviruset och lärdomar från andra virus som ger luftvägsinfektioner stödjer påståendet att sjukdomen till viss del kan spridas från personer utan symtom.

– Jag skulle nog säga att det inte bara är en teoretisk risk, utan det är nog snarare sannolikt att en del människor kan föra smittan vidare under slutet av inkubationsperioden och vid nära kontakter.

I det enskilda fallet är risken att smittan sprids på det sättet troligen ganska liten, tillägger Niklas Arnberg. Men eftersom det nu pågår så kallad allmän smittspridning i Sverige, är sannolikheten stor att relativt många personer just nu befinner sig i inkubationsperioden, vilket alltså sammantaget ökar risken för att viruset kan spridas av en person utan symtom.

Han påpekar att smittade personer inte kan sprida viruset under majoriteten av inkubationstiden.

– Sannolikt kan man hosta eller nysa enstaka gånger utan att inse att man är sjuk, eller på väg att bli det. Under den tiden kan smittan överföras. Det handlar nog om ett antal timmar innan man får symtom, säger Niklas Arnberg.

Därför är det just nu viktigt att vara extra observant på hur man mår, särskilt för vårdpersonal och andra personer som arbetar med äldre, menar han.

– Generellt är personer med kraftigare symtom mer smittsamma eftersom de vanligen har en större mängd virus i kroppen än en person som har få eller inga symtom, säger Niklas Arnberg.

SvD har sökt Folkhälsomyndigheten för en kommentar om varför bedömningen har ändrats, och för ett förtydligande om vad ”teoretiska risker” innebär.

Myndigheten har inte svarat på frågorna, men meddelar via presstjänsten att kunskapsläget om coronaviruset ständigt ändras.

På Folkhälsomyndighetens engelska informationstext stod på fredagen fortfarande att viruset troligen inte sprids under inkubationstiden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons