Annons

Maria Heimer:Folket har hittat regeringens svaga punkt

PROTESTVÅG I KINA Klyftorna är idag större än i Indien och USA, men tvärtemot den allmänna uppfattningen tolereras numera prostester – och de leder ofta till resultat. Demon­stranterna har ändrat taktik, istället för att utmana regeringen ställer man svåravvisade krav på rättvisa.

Publicerad

Det kinesiska kommunist­partiets sjuttonde partikongress har i dagarna avslutats i Peking. I samband med partikongressen har det spekulerats flitigt kring vilka ledare som kommer att befodras till partiets innersta krets. Xi Jinping och Li Keqiang blev som väntat de första ur den yngre ledargenerationen att väljas in i politbyråns ständiga utskott. Xi eller Li väntas ta över efter Hu Jintao vid nästa kongress 2012 och omvärlden hoppas att efterträdaren ska föra landet mot demokrati. Men i stället för att ägna oss åt kremlologi av gammalt snitt bör vi tolka vad som sker på lokal nivå ute i regionerna. Den viktigaste drivkraften för kommande förändringar i Kina är de många protester som äger rum runtom i landet. Och det är de protesterna som kommer att driva fram en politisk kursändring.

Individuella ledare i Kina spelar dock inte en så viktig roll som detta spekulerande ger sken av. Kina styrs i hög grad av ett kollektivt ledarskap som påverkas av större samhälleliga processer. Partikongresserna, som äger rum vart femte år, slår fast den ekonomiska och politiska inriktning som redan inletts. Politiken som nu spikas har med andra ord kunnat skönjas tidigare på lägre nivåer och ute i regionerna. Karakteristiskt för det kinesiska beslutsfattandet är att beslut växer fram långsamt och förändringar införs gradvis.

Annons
Annons
Annons