Annons

Folk kanske faktiskt vill ha ett naturligare jordbruk

Publicerad

**Stefan Jansson skriver **en replik på Brännpunkt 4/3 vad gäller GMO majsen 1507 som jag kritiserat. Tyvärr bemöts inte stora delar av min kritik, till exempel att det mesta av forskningen berör en annan variant av toxinet än den som produceras av just denna GMO-gröda. Jansson hävdar dessutom att ”Det finns mängder av studier inom området, ingen har visat på en risk”. Detta är ett anmärkningsvärt påstående. EU:s livsmedelsmyndighet har preciserat två risker. 1) Motståndskraft mot toxinet kan leda till att än mer miljöskadliga bekämpningsmedel måste användas. 2) Väldigt känsliga icke-målorganismer måste skyddas. Till och med i beslutet om att godkänna grödan finns krav på 20 procent buffertzon för att minska riskerna.

Jansson gör även jämförelsen med att man tillåter olika bt-toxiner i ekologiskt jordbruk, men undviker att nämna att det är två olika varianter. Den ekologiska varianten är hela proteinet som genomgår sju nedbrytningsstadier i målorganismen som därmed träffar väldigt specifikt. Den genmanipulerade varianten är kortare med färre stadier vilket riskerar göra den mindre specifik och därmed öka risken för andra arter än majsmott. Vid ekologisk odling sprayar man bekämpningsmedlet som sedan snabbt bryts ned medan genmanipulerat majs producerar det under längre tid.

Annons
Annons
Annons
Annons