X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Följetong till leda för entreprenörer

Historien är som följer. En del av skattelagstiftningen behöver reformeras eftersom den innehåller kryphål som missbrukas av somliga. Därför lämnar finansdepartementet förslag på nya regler varpå man inväntar synpunkter från Lagrådet med flera. Sådana inkommer och förslaget sågas å det grövsta. Förutom Lagrådets kritik invänder företagarrörelsen allvarsamt och Moderaternas allianskolleger vägrar.

Anders Borg och M står självförsjunkna kvar på samma fläck.

Annons
X
Annons
X
Annons
X