Vården i Stockholm kan ha klarat taket: ”Hoppas det”

Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten.
Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten. Foto: Anders Wiklund/TT

2 274 personer med bekräftad covid-19 har nu avlidit i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det är en ökning med 80 personer sedan i går.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Foto: Anders Wiklund/TT
Annons

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 2,9 miljoner fall av covid-19 rapporterats i världen.

Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten säger att dagens siffror är preliminära på grund av eftersläpningen från helgen.

– Vad det gäller Iva-fall har vi även en eftersläpning.

2 274 personer med bekräftad covid-19 har hittills rapporterats döda i Sverige, enligt Anders Wallensten. Det är en ökning med 80 personer det senaste dygnet.

Vidare säger han att det är viktigt att inte gå ut om man känner sig lite sjuk, samt att tvätta händerna.

Socialstyrelsen har i dag publicerat ett faktablad om hur de rapporterar dödsfall. Mona Heurgren berättar att statistiken över dödsfallen i covid-19 har en fördröjning på upp till tre veckor, vilket beror på att vården har så lång tid på sig att rapportera in dödsfall.

Myndigheten har i dag publicerat detaljerad statistik över dödsfall under senare tid. Enligt den hade bland annat 80 procent av de som dött i covid-19 högt blodtryck. Knappt hälften hade en hjärt- eller kärlsjukdom. Av dödsfallen var 94 procent över 70 år, och 54 procent män.

Annons
Annons

Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Foto: Anders Wiklund/TT
Mona Heurgren, Socialstyrelsen.
Mona Heurgren, Socialstyrelsen. Foto: Anders Wiklund/TT

– De flesta personer i vår databas som dött av covid-19 har en eller flera riskfaktorer med sig, säger Mona Heurgren på Socialstyrelsen.

Enligt registret har ungefär tio procent fler dött än vad som tidigare framkommit i Folkhälsomyndighetens statistik för perioden, vilket Heurgren förklarar med att de även har med fall där läkare bedömer att personen haft covid-19, men som inte testats.

Mona Heurgren berättar vidare om att det är svårt att jämföra dödlighet i covid-19 länder emellan, vilket beror på olika sätt att mäta samt olika befolkningskurvor.

Sist ut att tala är MSB. Svante Werger, särskild rådgivare på myndigheten, säger att de gör undersökningar tillsammans med Kantar/Sifo om människors uppfattning av pandemisituationen.

– Som ni ser är det ekonomin som är det man är mest orolig för.

Många är även oroliga över hur välfärdssystemet ska klara av epidemin i Sverige, samt att sjukvården inte klarar belastningen.

MSB har även undersökt hur mycket människor har förändrat sina beteenden.

Framför allt har människor blivit bättre på att tvätta händerna, man undviker i högre grad att skaka hand. Många följer även nyheterna mer än vanligt.

– Det finns inget i våra siffror som tyder på en avmattning i agerandet. Snarare gör man mer, säger Svante Werger.

Annons
Annons

Många bjuder i mindre utsträckning hem folk till sig, reser mindre och deltar i färre konferenser och möten.

Efter presentationerna får myndighetsrepresentanterna frågor från reportrarna. SvD frågar om de bedömer att vården i Stockholm har klarat sig under taket för vårdens kapacitet, förutsatt att Folkhälsomyndighetens beräkning att allra flest personer i huvudstaden var smittsamma den 8 april.

Enligt Anders Wallensten kan det vara så.

– Det var en modellering och sedan får vi se om den stämmer. Vi hoppas det. Vården har det jätteansträngt, men det har funnits Iva-platser hela tiden enligt Socialstyrelsen, så ja, på det sättet kan man ha klarat sig under vårdtaket.

Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, menar dock att det är för tidigt att säga att det är så.

– Jag instämmer, man måste komma ihåg att vården pågår fortfarande och även om toppen är nådd så vårdas man under lång tid. Så det är svårt att dra den slutsatsen.

Folkhälsomyndigheten får även frågor om kritiken mot den svenska strategin.

– Det är bra att folk tittar på oss och jämför. Men vi tror på den här strategin och arbetar med den, säger Anders Wallensten.

Om det är så att spridningen avtar i Stockholm, kan man komma att ha lättare restriktioner här än i andra delar av landet i framtiden?

– Teoretiskt kan man ha det, men jag tror inte att det kommer vara aktuellt. Vi kommer att hålla på nationella riktlinjer, säger Anders Wallensten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons