Annons
X
Annons
X

Följ forskningen vid reformer i skolan

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och professor Martin Ingvar presenterar betygsförslaget den 20 augusti.
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och professor Martin Ingvar presenterar betygsförslaget den 20 augusti. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

SLUTREPLIK | BETYG

Björklund, utan stöd i aktuellt forskningsläge, hävdar att betyg från år 4 skulle bidra till att förbättra svenska elevers resultat.
Andreas Fejes

Den som läser promemorian som ligger till grund för förslaget om att införa betyg från år 4 kan bland annat läsa följande:

”Jan Björklund beslutade den 24 mars 2014 att uppdra åt professorn Martin Ingvar att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag som *innebär att betyg ska *kunna införas från och med årskurs 4.” Vidare sägs det i promemorian att ”Det tycks inte finnas några övertygande studier som visar vilken betydelse tidig insocialisering med betyg har.” Av promemorian kan följande slutsatser dras:

Annons
X
  1. Beställningen var att ge förslag på hur betyg skulle införas. Uppdraget handlade inte om betyg skulle införas.
  2. En professor i hjärnforskning snarare än bedömningsforskning anlitades för att biträda utbildningsdepartementet i arbetet med promemorian.
  3. I promemorian framkommer tydligt att det saknas forskning som visar att tidigare betyg skulle vara positiva för elevers prestationer.
  4. Promemorians slutsats, att betyg skall införas från år 4, var i enlighet med beställningen från ministern.

Björklund och jag är helt överens om (24/8) att en central uppgift för att positivt utveckla svensk skola är att ställa krav på elever, vilket enligt aktuellt forskningsläge framgångsrikt kan ske genom att löpande följa upp och ge återkoppling på elevers lärande, så kallad formativ bedömning.  

Vad som skiljer oss åt är att Björklund, utan stöd i aktuellt forskningsläge, hävdar att betyg från år 4 skulle bidra till att förbättra svenska elevers resultat. Jag å andra sidan, vill uppmana politiker, oavsett politisk färg, att ta seriöst på forskningsläget när reformer i skolan genomförs.

ANDREAS FEJES

professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Fler debattartiklar om betygen:

Annons
Annons
X

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) och professor Martin Ingvar presenterar betygsförslaget den 20 augusti.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X