Annons

Lars Åberg:Foldern om barnäktenskap var inget olycksfall i arbetet

”Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans”, står det bland annat i foldern som riktar sig till vuxna som är gifta med barn.
”Eftersom barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar är det olämpligt att ni bor tillsammans”, står det bland annat i foldern som riktar sig till vuxna som är gifta med barn. Foto: TT & Socialstyrelsen
Under strecket
Publicerad

”Information till dig som är gift med ett barn”, den uppmärksammade foldern från Socialstyrelsen och Migrationsverket, var nog inte riktigt det olycksfall i arbetet som en del har velat få det till.
Formuleringen, riktad till vuxna personer, om att det är ”olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år” är besläktad med flera i regeringens pågående utredning om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Ett slags vädjande tonfall går igen, en öppning för kompromisser, när det här sägs att ”barnäktenskap inte är önskvärda” och ”bör begränsas”.

Olämpligt, inte önskvärt, bör begränsas – som uttryck för samhällets eller i det här fallet statens vilja lämnar det utrymme för dubier och diskussion. Sådana marginaler har länge funnits i svenska myndigheters möten med den sortens invandrade idéer och strukturer, som de antingen inte har förstått sig på eller inte velat peka ut som olämpliga eller rentav olagliga. Ett öppet sinnelag är sällan fel, men det är å andra sidan inte heller lagfästa demokratiska och humanistiska principer.

Annons
Annons
Annons