Annons

Fokusera på de verkliga säkerhetspolitiska hoten

Under strecket
Publicerad

Regeringen vill satsa 90 miljarder på att utveckla ett nytt ”Super-Jas” (
Brännpunkt 25/8). Satsningen som ska pågå i minst 30 år motiveras både av säkerhetspolitiska skäl och för att den skapar svenska jobb, forskning och innovation. Två svaga argument som inte blir starkare av att de levereras tillsammans.

Sveriges största säkerhetspolitiska satsning de kommande 30 åren borde fokusera på de verkliga säkerhetspolitiska hoten, inte de som gällde efter andra världskriget. Sveriges unikt stora och dyra flygvapen byggdes upp under 50-talet, som ett svar på de hot som uppfattades under kalla kriget. Nu står vi inför en ny situation där fredsrörelser, försvarspolitiker och forskare är eniga om vilka framtidens stora säkerhetspolitiska hot är: klimatförändringar, naturkatastrofer, organiserad brottslighet, epidemier, spridning av massförstörelsevapen och internationell terrorism (prop. 2008/09:140).

Annons
Annons
Annons