Annons

”Fokus på att locka elever skapar problem”

Individens rätt att välja väg i livet är en sympatisk utgångspunkt för planering och dimensionering av utbildningsutbudet. Men vår utredning har blottlagt flera baksidor med detta, skriver debattören.
Individens rätt att välja väg i livet är en sympatisk utgångspunkt för planering och dimensionering av utbildningsutbudet. Men vår utredning har blottlagt flera baksidor med detta, skriver debattören. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dagens system kring utbudet i gymnasieskolan behöver förändras. Ett ensidigt fokus på vad som kan locka elever i själva valsituationen får negativa konsekvenser för individer och samhälle, skriver särskilda utredaren Lars Stjernkvist.

Under strecket
Publicerad
Foto: Patrik Österberg/TTBild 1 av 1

Just nu präglas all debatt och allt arbete av covid-19. När den akuta krisen är över kommer hela samhället att stå inför stora utmaningar för att stabilisera och trygga välfärden och den ekonomiska utvecklingen i vårt land. För snart två år sedan fick jag i uppdrag att utreda hur komvux och gymnasieskola ska planeras och dimensioneras för att trygga kompetensförsörjningen på ett mer resurseffektivt sätt än tidigare. Mot bakgrund av den allvarliga kris som vårt samhälle nu befinner sig i så känns uppdraget än mer angeläget.

I dag står utbildningslokalerna för komvux och gymnasieskola tomma eftersom all utbildning ska ske på distans. Detta innebär stora utmaningar för både lärare och elever. Självklart hoppas vi alla att så fort som möjligt få återgå till en mer ordnad vardag och då kommer vi att ha anledning att fråga oss hur utbildningarna i framtiden ska planeras för att möta både elevernas och samhällets behov.

Annons
Annons
Annons