Annons

”Fokus är på en bättre skola för nyinvandrade”

Slutreplik från Karin Rebas, Svenskt Näringsliv.
Slutreplik från Karin Rebas, Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography
Publicerad

Det är intressant att Boel Vallgårda kritiserar Svenskt Näringsliv för att ge ut rapporten "Kampen om klockan" som "en förevändning att försvara nuvarande system för fristående skolor" när det är hon själv som utnyttjar rapporten som förevändning för att – ännu en gång – kritisera nämnda system. Från Svenskt Näringslivs sida är vi för ett system med fritt skolval och fristående skolor. I det här fallet är dock fokus att lyfta vikten av en förbättrad utbildning för nyinvandrade elever generellt. Integrationen av nyanlända är en oerhört viktig samhällsuppgift – viktig för de människor som berörs men också för företagen och samhället i stort.

Ingenstans påstås att resurser inte spelar någon roll. Självklart kostar det att utbilda och rekrytera den kompetens som krävs för att stötta de nyinvandrade barnen. Däremot pekar vi på att utökade resurser, utan en välfungerande organisation, inte räcker för att förbättra situationen i en skola. Mer pengar ger inte per automatik goda rutiner eller personal med rätt kompetens. Det är ett av skälen till att vi vill se en resultatpremie som ett sätt att stimulera bättre ledarskap och bättre organisation.

Annons
Annons
Annons