Annons
X
Annons
X

FOI misstänker sekretessbrott

FOI misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen i samband med Sveriges Radios avslöjande om vapenaffären med Saudiarabien och förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK).

Av TT
(uppdaterad)

I ett pressmeddelande pekar FOI på de handlingar som publicerats bland annat på Sveriges Radios hemsida sedan den 6 mars.

JK-anmälan ska vara klar ”snarast”, men mer precis än så vill FOI:s pressansvariga Maria Hugosson-Bygge inte vara.

Av juridiska skäl tänker FOI inte heller kommentera anmälan ytterligare.

Annons
X

– Ur ett myndighetsperspektiv är det logiskt att göra en JK-anmälan. Om myndigheten har sekretessbelagda handlingar som sprids är det naturligt att man vill ha prövat om det begåtts ett brott mot tystnadsplikten. I förlängningen syftar anmälan till att få reda på vem som läckt, säger Nils Funcke, journalist och sekreterare i den parlamentariska yttrandefrihetskommittén.

Sveriges Radio bör ha varit väl medveten om att en anmälan kunde bli följden, fortsätter han.

– När JK får det på sitt bord får den dels titta på det misstänkta sekretessbrottet, och väga det mot en annan passus i grundlagen som ålägger JK att vara försiktig att vidta åtgärder som kan uppfattas som ett ingrepp mot yttrandefriheten, säger Funcke.

– Jag tycker det är ytterst olyckligt om myndigheterna vill efterforska våra källor. Jag ser syftet som att skrämma våra uppgiftslämnare och det kan skada demokratin, säger Ekots chef och ansvariga utgivare Anne Lagercrantz till TT.

TT: Men kan det ha begåtts ett brott här?

– Det är ju inte prövat, så det vet vi inte.

Anne Lagercrantz försvarar publiceringen av sekretessbelagda handlingar på hemsidan, eftersom det varit avgörande för att få makthavare att vilja tala. Hon framhåller också att Ekot fortsätter sin rapportering och skyddar sina källor i alla lägen.

TT: Tar Ekot något ansvar för att informera källor om att de kan göra sig skyldiga till brott om de vill läcka sekretessbelagda handlingar till er?

– Jag kan inte alls tala om de här källorna eller hur vi kommit över informationen. Men givetvis är alla berörda väl insatta i juridiken och det tycker jag är vårt ansvar.

– Även om man inte kan veta helt säkert så verkar det ganska sannolikt att någon har brutit sin tystnadsplikt genom att lämna ut de här handlingarna, säger författaren och yttrandefrihetsexperten Anders R Olsson.

När det gäller uppgifter med sekretess kan de i stor utsträckning lämnas muntligen, förklarar Olsson. Men när det gäller en pappersöverlämningen är det annan sak.

– Eftersom Ekot har lagt ut handlingarna på sin hemsida så har de ju bevisligen läckt ut eller kommit i Ekots besittning. Det övervägande troliga är att det är någon som medvetet lämnat ut dem och det får man inte göra.

TT: Så du tycker inte att beskedet om en JK-anmälan var förvånande?

– Inte alls.

I dag stod det också klart att det inte blir utfrågningar i konstitutionsutskottet när det gäller saudivapenaffären i vår.

– Utfrågningar kan hållas tidigast i höst, säger KU-ordföranden Peter Eriksson (MP).

Läs även

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X