Annons

FOI bryter tystnaden om Irakresa

I morgon offentliggör FOI rapporten från den omdiskuterade Irakresan. Avtalet om tystnadsplikt som forskarna skrev under anses inte vara något värt. - Motparten existerar inte, säger FOI:s informationschef Hans Rehnvall.

Under strecket
Publicerad

Den 11 juni åkte två tjänstemän från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI till Irak med journalisten Maria Wera Cedrell från mediebolaget WTN. De skulle tillsammans granska påstådda bevis för att Irak tillverkar massförstörelsevapen. Efter hemkomsten snurrade en rejäl mediekarusell igång. Forskarna hade skrivit under ett avtal om tystnadsplikt som de inte hade rätt att skriva under. Höga chefer hade inte informerats om resan och medieföretaget WTN gick inte att hitta i något register.

I morgon förmiddag ska FOI:s ledning informera försvarsdepartementet om innehållet i den rapport som forskarna nu har färdigställt från resan. - Rapporten kommer i allt väsentligt att vara öppen. Eventuellt kommer några detaljer att vara hemliga för att skydda icke svenska personer, säger Hans Rehnvall. Det avtal om tystnadsplikt forskarna skrev under med WTN är inget värt för FOI, av flera skäl: ”FOI:s jurister har kommit fram till att bolaget inte existerar. ”Forskarna skrev under avtalet under utpressningsliknande förhållanden. ”Forskarna hade inte behörighet att skriva under ett sådant avtal för FOI:s räkning. ”Myndighetsrapporter är offentliga handlingar enligt svensk lag.

Annons
Annons
Annons