Födande kvinnor bör få välja vård

Den vård som bedrivs i dag på svenska förlossningsavdelningar är ytterst kostsam och ger inte alltid valuta för pengarna. Vi ser ett stort behov av en förändring. Det ska finnas utrymme för valfrihet, skriver barnmorskor med flera.

Under strecket
Publicerad

En av tre barnmorskor visar tecken på utbrändhet och en tredjedel överväger att lämna yrket, skriver undertecknarna av debattartikeln.

Foto: LINUS SUNDAHL-DJERF
Annons

Vi lever i en tid där delaktighet och valfrihet i våra beslut gällande hälsa och vård är en självklarhet – men det gäller inte förlossningsvården. Kvinnors rätt till delaktighet i beslut som rör vårdens innehåll åsidosätts dagligen. Kvinnor i Sverige har endast möjlighet att föda barn i en högteknologisk miljö där barnmorskans kunskap inte används optimalt. Kvinnan kan välja om hon vill ha en ryggbedövning eller föda utan smärtlindring, men hon kan inte välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes och hennes partners liv.

Radioprogrammet Kalibers granskning av lex Maria-anmälningar i förlossningsvården under 2010–2013 konstaterar att åtta spädbarn har dött och underbemannade förlossningsavdelningar är en starkt bidragande orsak. Nu måste politiker i alla läger inse att en närvarande barnmorska per kvinna i aktiv förlossning är en absolut nödvändighet, vilket även bekräftas i aktuell forskning. I stället skärs budgetarna ner trots att fler barn föds och barnmorskor utsätts för orimlig stress. Vilket leder till att barnets och kvinnans säkerhet äventyras.

Annons
Annons
Annons