X
Annons
X
Litteratur
Recension

Vietnam var nära. En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975 FNL-bok undviker de svåra frågorna

Egentligen är det en succéhistoria Åke Kilander berättar i boken Vietnam är nära. 1965 arresteras ett par personer som demonstrerar mot USA:s krig i Vietnam på Hötorget i Stockholm. 1973 undertecknar 2,7 miljoner svenskar ett upprop mot USA:s bombningar i Vietnam, ett upprop som samtliga fem riksdagspartier ställer sig bakom. Samma år lämnar amerikanska trupper Vietnam och 1975 upphör kriget.

Att supermakten USA inte förmådde besegra ett litet land, där en stor del av befolkningen livnärde sig på jordbruk, finns det förstås flera förklaringar till. I den svenska opinionsbildningen mot kriget spelade emellertid FNL-rörelsen och dess stöd till Nationella befrielsefronten i Sydvietnam (FNL) en viktig roll. Rörelsen bestod av en rad grupper i hela landet, som mest över 100, med De förenade FNL-grupperna (DFFG) som paraplyorganisation.

Annons
X
Annons
X
Annons
X