Annons
X
Annons
X

FN: Sverige måste åtgärda främlingsfientligheten

Mer måste göras för att bekämpa främlingsfientlighet mot främst afrosvenskar, muslimer, judar och romer samt mot kvinnovåld i Sverige. Det är huvudpunkterna i ett batteri med över 200 rekommendationer från länder i FN:s människorättsråd som antogs på torsdagen.

FN:s flagga.
FN:s flagga. Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

BRYSSEL

Sverige har i veckan granskats av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Ett flertal FN-kommittéer gav inför förhöret sin bild av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter. Där fanns kritik och oro för alltfler hatbrott mot minoriteter som muslimer och judar, ökande diskriminering av bland annat romer och tongångarna från högerextremistiska politiker. Framför allt är FN kritiskt till att hatbrott verkar öka medan utredningar och åtal mot hatbrott minskar. Sverige gav också sin syn på saken, och kabinettssekreterare Annika Söder försäkrade att ”vi är fast beslutna att bekämpa rasism och främlingsfientlighet”.

På torsdagen antog granskningsgruppen i FN-rådet en rad rekommendationer till Sverige efter förhöret. Sammanlagt har Sverige fått 208 rekommendationer för att förbättra förhållandena. Regeringen har accepterat 138 av dem, bett att få återkomma med åsikt om 44 av dem vid FN-rådets session i juni, och förkastat 26 av rekommendationerna.

En överväldigande del av rekommendationerna gäller just främlingsfientlighet, ökande hatbrott och diskriminering i Sverige. Upprepade gånger återkommer rekommendationer om att ”bekämpa diskriminering, rasism och främlingsfientlighet mot afrosvenskar, muslimer, utrikesfödda och migranter”. Sverige uppmanas även ”bättre bekämpa diskriminering av romer och asylsökande” samt ”öka den sociala integrationen av invandrare och minoritetsgrupper”.

Annons
X

Flera gånger uppmanas Sverige att ”bättre utreda hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar samt åtala och straffa de skyldiga”. Det rekommenderas också att Sverige bättre ska skydda romernas och samernas rättigheter. En annan punkt återkommer också flera gånger: Sverige bör upprätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter.

En rekommendation är mycket konkret: Sverige bör ”vidta konkreta åtgärder för att stoppa trakasserier, verbala hot, sabotage, mordbränder och vandalism som drabbar muslimer”.

**Andra uppmaningar **till Sverige gäller kvinnovåld och barns rättigheter. ”Våld mot kvinnor bör utredas bättre, grundorsakerna analyseras mer och misshandlade kvinnor få mer stöd”, heter det. Mer krafttag bör även tas mot sexturism, pedofili och trafficking. Efter FN-granskningen uppmanas Sverige också att göra mer för att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete. ”Minska lönegapet” heter det på flera punkter.

Sverige har dock bett om mer tid innan man accepterar ett 40-tal rekommendationer. Bland dem finns uppmaningarna att sluta hålla minderåriga isolerade i häkte, agera mot rasprofilering av minoriteter samt vidta åtgärder mot polisvåld.

Sverige har förkastat 26 rekommendationer, bland dem att förbjuda rasistisk propaganda samt att ”förbjuda invandrarfientliga och muslim-fientliga tal i den politiska debatten som görs av vissa politiska partier – inklusive Sverigedemokraterna”.

I en kort kommentar vid FN-rådets möte på torsdagen, när rapporten antogs, tackade Sverige för många ”värdefulla kommentarer och rekommendationer”, samt sade att man uppskattar denna granskning.

Annons
Annons
X

FN:s flagga.

Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X