Annons
X
Annons
X

FN måste förhindra hotande folkmord 

Att göra något åt situationen i Irak blockeras i hög utsträckning av låsningar i FN:s säkerhetsråd. Vi vädjar nu till rådet att enas kring en effektiv strategi för att återupprätta ett lagligt, demokratiskt och representativt styre över de områden som ISIL har erövrat i Irak, skriver Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt.

Foto: TT

BRÄNNPUNKT | IRAK

Det behövs en regional och global strategi för att möta det hot som ISIL utgör.
Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt

I maj 2008 stod Sverige värd för en stor internationell konferens om Irak. Vi har nära mänskliga band till detta land. Exakta siffror är svåra, men antalet svenskar med bakgrund i Irak uppskattas till cirka 140 000 människor. Kristna assyrier/syrianer/kaldéer, kurder och andra med irakiskt ursprung är sedan länge en del av det svenska samhället.

Därför drabbas också Sverige av allt det lidande, alla de vittnesmål och berättelser som strömmar ut från det fruktansvärda som nu sker i Irak.

Annons
X

**Nu står vi inför **en akut situation. Den kristna befolkningen och andra utsatta minoriteter, som yazidierna, berövas både liv och hem, när de fundamentalistiska ISIL-styrkorna rycker fram. De tvingas fly med sina barn till bergen eller till bristfälliga flyktingläger utan vatten eller mat under brännande sol. Många dör på denna flykt utan slutdestination. 

Sverige har ett djupt engagemang i Iraks möjligheter till demokratisk utveckling efter de mörka decennierna under Saddam Hussein. Vi har öppnat ambassad i Bagdad, diplomatisk närvaro i Erbil och har sedan 2004 gett över 1,5 miljarder kronor i olika former av stöd. Huvuddelen har gått till att skapa förbättrade levnadsförhållanden, humanitär hjälp och demokratisk utveckling i landet.

Vårt fokus har varit på att skapa en bättre framtid för alla människor i Irak, och inte minst på att stödja den ofta utsatta situationen för kvinnor och flickor. I det arbetet har det varit naturligt för oss att speciellt uppmärksamma kristna och andra minoriteter som sedan snart 2000 år har sitt hem i detta land. Vi har också försökt understödja utvecklingen i den kurdiska KRG-regionen och banden mellan denna och Sverige.

Vi vet inte om en bättre utveckling än den vi ser i dag hade varit möjlig. Världssamfundets misslyckande med att stävja blodbadet i Syrien har dock dragit ner Irak i en negativ våldsspiral med sekteristiska motsättningar och det djupa lidande vi nu tvingas bevittna. Viljan uttryckt av många att göra något blockeras i hög utsträckning av låsningar i FN:s ­säkerhetsråd. 

Vi vädjar därför till FN:s säkerhetsråd, och inte minst dess permanenta medlemmar, att enas kring en effektiv strategi för att återupprätta ett lagligt, demokratiskt och representativt styre över de områden som ISIL nu har erövrat. Ett stort ansvar vilar också på dem som förespråkar åtgärder som inte har stöd av FN:s säkerhetsråd. Hur ska de genomföras och av vem? Och vilka prejudikat leder de till? Det måste bli ett slut på våldet så att människor i Irak åter kan få känna tillförsikt inför framtiden. 

**Det behövs också **en genuint representativ regering i Bagdad. Den irakiska staten kan bara agera med styrka när den fullt ut uppfattas som alla irakiers stat. Det är inte minst sprickorna i den politiska processen i detta avseende som gjort det möjligt för ISIL att rycka fram. Därför är det av central betydelse att en regering snabbt kan bildas i Bagdad efter de val som hölls i april. Den försening som har skett är oroväckande och har bidragit till den allt djupare krisen i landet.

ISIL utgör ett hot också mot andra länder. Vi ser hur vissa människor även i Europa ger ISIL sitt aktiva stöd. Det är djupt oroande och kräver att dialogen om detta inom EU fördjupas. Det behövs en regional och global strategi för att möta det hot som ISIL utgör.

Utvecklingen på längre sikt i landet och i regionen kommer att ställa det internationella samfundet inför svåra utmaningar. I den kurdiska regionen växer kraven på en större självständighet. Det talas också om att upprätta olika typer av skyddade zoner för de olika utsatta minoriteterna. Om detta görs måste det säkerställas att de verkligen också skyddas – annars riskerar zonerna att bli ännu en sådan dödsfälla som vi har sett tidigare i historien.

Sverige är och ska vara ett land öppet för människor som av olika skäl tvingas fly från sina hemländer. Det har vi visat med större tydlighet än något annat land i Europa, inte minst när det gäller Irak. Vi lyssnar nu till de vädjanden från landets och regionens kristna ledare som främst vill skapa förutsättningar för att olika kristna minoriteter ska kunna vara kvar eller återvända i säkerhet till det som varit deras hembygder i tusentals år.

Vårt fokus är nu dels på den omedelbara humanitära hjälpen, dels på att stödja de internationella ansträngningarna att möta ISIL. Vi måste stoppa fördrivningarna och förhindra det folkmord som så tydligt hotar.

Nu måste FN:s säkerhetsråd leva upp till sitt ansvar.

FREDRIK REINFELDT (M)

statsminister

CARL BILDT (M)

utrikesminister

Fotnot: Väpnade gruppen Islamiska staten i Irak och Levanten förkortas ISIL i denna artikel. I svenska medier kallas gruppen numera IS, tidigare ISIS. Svenska regeringen vill dock använda den förkortning som används av både EU och FN.

Fler debattartiklar om Irak:

Annons
Annons
X
Foto: TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X