Annons

”FN-kritiken handlar inte om ombildningar”

Foto: Hasse Holmberg/TT

FN:s Agenda 2030 förespråkar blandade upplåtelseformer, det vill säga bostadsrätter, hyresrätter eller kooperativa ägandeformer. Därför är Hyresgästföreningens påståenden häpnadsväckande, skriver den blågröna majoriteten i Stockholm i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | ALLMÄNNYTTAN

Det är häpnadsväckande att läsa Hyresgästföreningens påståenden i SvD (27/5). Kritiken man hänvisar till berör överhuvudtaget inte frågan om ombildningar. Den grönblåa majoriteten möjliggör för ombildningar endast i elva stadsdelar där allmännyttan är dominerande. Detta är i enlighet med målen i FN:s Agenda 2030. Ett av målen syftar nämligen till att göra Stockholm till en mer hållbar och blandad stad. Mixade upplåtelseformer är också en av FN-organet UN-Habitats fem principer för hållbar stadsplanering.

De globala målen i Agenda 2030 är omfattande och syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen. Mål 11 om hållbara städer har ett delmål som handlar om att främja olika boendeformer för olika behov. Målet innebär att det behövs blandade upplåtelseformer, det vill säga bostadsrätter, hyresrätter eller kooperativa ägandeformer. Det innebär även att det behövs bostäder med olika standard och prisnivåer.

Hyresgästföreningen hänvisar till ett brev av Leilani Farha och Surya Deva som skrivit till utrikesminister Margot Wallström om risken med att sälja bostadsbestånd till oseriösa aktörer. Trots att brevet inte skickades till Stockholms stad, så tar vi frågan på stort allvar. Om det skulle bli aktuellt med sådan försäljning, skulle det enbart göras till långsiktiga och välrenommerade köpare. Därutöver ställer vi höga kvalitetskrav på stadens allmännyttiga bostadsbolag.

Annons
Annons

Vår utgångspunkt är att allmännyttiga hyresrätter fortsatt behövs runt om i hela staden. Detta har vi politiskt säkrat genom fortsatt höga mål för byggandet bland stadens allmännyttiga bostadsbolag, som ska leverera uppemot 2 000 nya hyresrätter om året. Samtidigt trimmar vi byggprocesserna för att få ned byggkostnaderna och därmed i förlängningen boendekostnaderna.

När vi nu möjliggjort för småskaliga ombildningar i elva av stadens 132 stadsdelar, har vi utgått ifrån områden där allmännyttan är särskilt dominerande och där en jämnare fördelning av upplåtelseformer skulle vara som mest betydelsefullt. Våra kriterier för vilka fastigheter som kan ombildas garanterar att en hög andel hyresrätter kommer finnas kvar i stadsdelarna. I praktiken är det maximalt omkring 5 000 hyresrätter som skulle kunna ombildas. 

Vi står upp för att möjligheten till ombildning i ytterstaden är värdefull, både för enskilda människor och för stadsdelarna som helhet. I grunden handlar detta om att Stockholm blir en bättre stad av ökad mångfald. Beslutet att ombilda ligger helt i hyresgästernas egna händer, och skulle man vilja, kommer man kunna bo kvar i sin lägenhet som en hyresrätt. 

För den grönblåa majoriteten är det självklart att vi i Stockholm, huvudstaden i ett av världen rikaste välfärdsländer, själva måste ta en viktig och framåtsyftande roll i arbetet med att nå de globala målen inom Agenda 2030. Därför har vi också infört Rådet för Agenda 2030, där vi ger Stockholms stad ett verktyg för att bli ledande i arbetet med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling.

Dennis Wedin (M)
bostads- och fastighetsborgarråd
Björn Ljung (L)
kommunfullmäktigeledamot och styrelseordf. Stockholmshem
Martin Hansson (MP)
intern gruppledare kommunfullmäktigegruppen och gruppledare i Fastighetsnämnden
Fredrik Lindstål (C)
integrationsborgarråd
Michaela Hollis (KD)
kommunfullmäktigeledamot och styrelseordförande Micasa fastigheter

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons