Annons

FN-formatet hjälper inte klimatet

Skisserna från Köpenhamn lär behöva fyllas i. Det görs med fördel i ett ­mindre forum.

Publicerad

esvikelsen var stor efter Barack Obamas tal i Köpenhamn igår. Han frälste ingen, kom inte med något nytt och läxade nästan upp församlingen. De 100 miljarder dollar som Hillary Clinton hade aviserat till klimatanpassning för fattiga länder upprepades, liksom USA:s utsläppsmål. Men för att nå fram behövs mer från USA, och från Kina. Trots att EU är berett att gå långt kommer Kinas utsläppsökningar allenast att radera ut EU:s insatser inom loppet av bara några år. Framåt kvällen kom förvisso nya utkast, men ännu är COP15:s resultat alltför skissartade.

Förhoppningen att Obama skulle frälsa sällskapet var fåfäng från början. Han saknar kanske inte viljan, men han är klarsynt nog att inte spela med i varje fars som har utspelat sig i talarstolen i Köpenhamn. Under veckan har G77-gruppen splittrats allt mer. Det är tydligt att fler och fler av de verkligt fattiga länderna inser att de förlorar mer än de tjänar på att buntas ihop med drakar som Kina, Indien och Brasilien. De rika länderna bör ta hänsyn till tex den kinesiska och indiska befolkningens behov av tillväxt och höjd levnadsstandard. Däremot ska man inte låta sig hunsas.

Annons
Annons
Annons
Annons