Flytta kostråden från Livsmedelsverket

Vetenskapen är idag enig om att köttkonsumtionen bör minskas radikalt, men Livsmedelsverket presenterar sina kostråd så diffust, luddigt och oengagerat att allmänheten inte har en chans att uppfatta det viktiga budskapet. Det skriver miljöpartisten Jonas Paulsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Flytta kostråden från Livsmedelsverket till Statens Folkhälsoinstitut. Livsmedelsverket, SLV, har oacceptabelt starka kopplingar till svensk livsmedelsindustri. Den nuvarande generaldirektören, Inger Andersson, har tidigare arbetat som chef inom Arlakoncernen och SLV sorterar under Jordbruksdepartementet som är jävigt. Departementet, med före detta köttbonden Eskilsson Erlandsson som chef, fokuserar nämligen starkt på det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Detta görs framför allt genom Jordbruksverket vars hemsida ser ut som en reklambroschyr från LRF.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons