”Flytande kurs stärker konjunktur”

Den flytande växelkursen i Sverige har under senare år sällan fungerat som konjunkturdämpare, utan tvärtom förstärkt konjunkturen. Det hävdar två statssekreterare på finansdepartementet i en rapport.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rapporten, som är ett inlägg i den allt hetare debatten inför folkomröstningen, har som syfte att slå tillbaka nej-sidans tyngsta ekonomiska argument mot EMU. Ett av EMU-motståndarnas huvudargument för att behålla den svenska kronan är att Sverige med en flytande växelkurs kan jämna ut konjunkturväxlingarna.

Men en jämförande studie av Sveriges och Finlands ekonomiska utveckling från början av 1990-talet och framåt visar att så har det i praktiken inte varit. En kort period, 1999-2001, fungerade mekanismen. Men mellan 1993 och 1998 var den svenska kronan stark när konjunkturen var svag och omvänt. EMU-medlemmen Finland däremot hade under stora delar av perioden en så kallat kontracyklisk utveckling, som dämpade konjunktursvängningarna. - Vi har inte kunnat hitta att verkligheten så ofta har stämt med teorin, säger Karin Rudbeck.

Annons
Annons
Annons