X
Annons
X

Flyktingströmmen ökar bostadsbristen

Nu spricker Boverkets tidigare prognoser för bostadsbehovet. Den ökade flyktingströmmen kommer att öka på bostadsbristen.

Boverket befarar att det ökade antalet flyktingar kommer att leda till ökad bostadsbrist.

– När befolkningen ökar snabbare än vad tidigare prognoser visat så kan vi hamna i en akut bristsituation när det gäller bostäder. Vi räknar med att det behövs 50 000 bostäder per 100 000 som kommer, säger Bo Söderberg, analyschef på Boverket.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X