Annons
X
Annons
X

Flyktingström från isolerat Syrien

Ryssland motsätter sig ”kategoriskt” varje förslag om internationellt militärt ingripande i Syrien, som blir alltmer isolerat.

Av TT

Flyktingar strömmar nu till läger i grannländerna.

De internationella reaktionerna fortsatte på onsdagen, när ytterligare länder valde att utvisa syriska diplomater.

”Det är uteslutet för att fortsätta vara tyst och inte besvara denna handling, som är ett brott mot mänskligheten”, meddelade turkiska UD vid utvisningen.

Annons
X

Oenigheten är dock stor om hur ett inbördeskrig ska kunna stoppas. Uppemot 40 människor dödades vid strider runt om i Syrien under onsdagen och i ett uttalande gav rebellerna i Fria syriska armén regimen ett ”ultimatum” - om två dagar måste våldet stoppas, annars väntar konsekvenser.

Ryssland markerade enligt AFP genom biträdande utrikesminister Gennadij Gatilov att landet kommer att stoppa varje förslag om militära insatser i Syrien under FN-flagg. Även Kina underströk att landet lägger in sitt veto mot sådana planer i FN:s säkerhetsråd.

Men på marken fortsätter drabbade att fly sitt hemland.

– Från svensk sida har vi beredskap att göra mycket mer, sade biståndsminister Gunilla Carlsson som på onsdagen besökte flyktingläger vid den syriska gränsen i Jordanien för att på plats se konsekvenserna.

Flyktingmottagningen vid den jordanska staden Ramtha kan ta emot 100-200 flyktingar per dag. FN:s flyktingorgan UNHCR i Amman bedömer att det finns 120 000 syriska flyktingar i Jordanien och att 22 000 av dem är i behov av hjälp.

Bara i maj har 7 500 flyktingar tagit sig över gränsen.

– De har flytt under nätter med hjälp av flyktingsmugglare. Just nu är det lite lugn. För några dagar sedan slog de syriska myndigheterna till mot gränsövergångarna, säger Carlsson.

Många flyende familjer kommer till Ramtha, där de ofta placeras i jordanska hem.

– Jordanierna vill inte ha flyktingläger på sin mark av både säkerhetsskäl och sociala skäl, säger Carlsson på telefon till TT och öppnar möjligheten för ökat ekonomiskt stöd.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X