Annons

Flyktingpolitiskt trendbrott

Positiv svängning 2005 års SOM-undersökning visar att attityden till flyktingmottagning har blivit mindre negativ i Sverige, skriver professor Marie Demker, som framhåller att främlingsfientligheten fortfarande har regionala och lokala baser.

Under strecket
Publicerad

Den hårda attityden till att ta emot flyktingar har mildrats. Samtidigt återfinns ett regionalt mönster som, även med hänsyn tagen till befolkningssammansättningen, innebär att sydsvenskar är betydligt mer negativa till att ta emot flyktingar än vad norrlänningar är.
I Sverige har vi sällan ansett att regionala politiska variationer har stor politisk relevans.
Samtidigt vet vi att Skåne tillhör de främlingsfientliga partiernas styrkebälten och på samma sätt vet vi att andra politiska partier har regionala fästen.

Motsättningar mellan olika delar av landet, olika livsstilar mellan landsbygd och städer och olika regionala traditioner, kan i en framtid få större politisk betydelse än idag.

Annons
Annons
Annons