Annons
X
Annons
X

Flyktingkrisen får Boverket att ändra bostadslag

Den svåra bostadsbristen i Sverige har blivit akut efter höstens flyktingströmmar. Nu vill Boverket ändra lagen så att regeringen kan utlysa undantagstillstånd från plan- och bygglagen.

Flyktingarna och bostadsbristen

Foto: Tomas Oneborg.

Kommunerna kan ges möjlighet att upprätta tältläger eller placera ut flyktingbostäder där det behövs utan att bryta mot lagen. Det är innebörden av Boverkets förslag till regeringen.

– Det stora antalet asylsökande har pekat på behovet av en regelförändring, säger Anette Martinsson Lindsten, ställföreträdande rättschef på Boverket.

Under 2015 var det drygt 160 000 människor som sökte asyl i Sverige. Ytterligare 140 000 kan komma i år, enligt Migrationsverket.

Annons
X

Nu tvingas kommuner bryta mot lagen för att kunna ge flyktingar tak över huvudet. Boverket vill nu möjliggöra undantagstillstånd från plan- och bygglagen, som ofta kritiseras som oflexibel och tidsödande.

– Vi påpekade detta behov med anledning av höstens situation då ett stort antal boenden behövde ordnas på kort tid för de asylsökande som kom till Sverige. Sverige befann sig då i en situation som lagstiftaren inte kunnat förutse vid plan- och bygglagens tillkomst. Därför borde möjligheten att göra denna typ av undantag finnas, säger Anette Martinsson Lindsten.

Av skrivelsen som Boverket lämnade till Näringsdepartementet i slutet av förra året framgår att Boverket vill att regeringen ska få möjlighet att utlysa så kallat kristillstånd. Det skulle innebära att Sveriges 290 kommuner inte behöver bryta mot plan- och bygglagen.

Det här innebär självklart inte att det blir fritt fram att bygga överallt.

Miniboende. Foto: Drago Prvulovic/TT

– Det här innebär självklart inte att det blir fritt fram att bygga överallt. Men med den föreslagna lagändringen skulle regeringen i förordning kunna föreskriva tidsbegränsade undantag från bland annat reglerna om bygglovsprocessen, säger Anette Martinsson Lindsten.

Boverket ser en risk med att kommunerna nu tvingas bryta mot lagen för att lösa akuta behov för flyktingar. Det öppnar för långdragna rättsprocesser mot kommunerna för att de inte följer lagen.

Flyktingkrisen gör det svårt att på snabb, lagligt korrekt väg ordna boende. Kontor får till exempel inte användas som bostäder hur som helst och att resa tältläger kräver bygglov, sällan en snabb process. Boverket vill att ett kristillstånd, förklarat av regeringen, ska ge undantag från gällande regler på flera punkter. Det gäller boende och att kommunerna behöver ta hänsyn till bland byggnadens ursprungliga syfte. Kontor eller andra byggnader klassade för annan verksamhet än boende kan då bli bostäder.

Men Boverket vill att det också ska vara möjligt att upprätta boenden på tomter, allmänna platser och i områden som inte är bostadsområden. Större delen av plan- och bygglagen, som ofta innebär långa processer, skulle med undantagsbestämmelsen kunna sättas ur spel.

– Enligt vårt förslag behöver inte en extraordinär händelse vara just i Sverige eller bero på ett stort antal asylsökande, vi ser ett behov av undantagslagstiftning oavsett. Det stora antalet asylsökande har däremot pekat på behovet av en regelförändring, Anette Martinsson Lindsten.

Tidigare har kristillstånd enbart kunnat utlysas i samband med krig. Men stormen Gudrun som fällde många träd innebar att det snabbt behövdes uppsamlingsplatser för att inte virket skulle förstöras och då infördes ett undantag vid naturkatastrofer i plan- och bygglagen. Boverket vill nu komplettera: ”Belastningar på landets krisberedskap, exempelvis i form av flyktingströmmar”, ska också täckas in, framgår av Boverkets skrivelse till Näringsdepartementet.

– Det skulle skapa enhetlighet och rättssäkerhet om regeringen på nationell nivå beslutar om undantag, i stället för att det skulle vara upp till varje kommun att göra egna undantag, säger Anette Martinsson Lindsten.

Även andra former av boenden eller bostäder än tillfälliga "anläggningsboenden" som Boverket kallar bostäder till flyktingar kan omfattas beroende på hur situationen utvecklas. Men det ska inte användas för att lösa den underliggande bostadskrisen, menar Lindsten.

– Denna undantagslagstiftning ska inte användas för att lösa de utmaningar vi står inför när det gäller det generella bostadsbehovet i Sverige, säger Anette Martinsson Lindsten.

I Sverige är det riksdagen som beslutar om lagarna. Men processen kräver långa beredningstider vilket kan krocka med akuta situationer.

– Det är vår skyldighet som myndighet att påpeka för regeringen när vi ser brister i gällande lagstiftning eller om behov finns av nya regler, säger Martinsson Lindsten.

När väntar sig Boverket besked om förslaget?

– Vi har skickat in vår skrivelse. Om regeringen vill gå vidare med förslaget så blir det riksdagen som beslutar om ändringen.

Få SvD Näringslivs dagliga nyhetsbrev

Anmäl dig här!

Annons
Foto: Tomas Oneborg. Bild 1 av 2

Miniboende.

Foto: Drago Prvulovic/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X