Annons

”Flygskatten är alldeles för låg i dag”

Flygplan och kondensstreck.
Flygplan och kondensstreck. Foto: Pär Fredin/TT

Flyget bör betala för den skada det orsakar genom sin klimatpåverkan. Det är också avgörande att trafikslag konkurrerar på samma villkor, vilket gör att flygskatten måste vara betydligt högre än i dag, skriver forskaren Mikael Johannesson i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Karin Linhardt

Gustaf Danielsson kritiserar den nuvarande flygskatten på SvD Debatt 7/8. Danielsson skriver att ”I dag är den baserad på sträcka när den borde vara baserad på de faktiska utsläppen i stället”.

Den nuvarande skatten är en passagerarskatt som flygbolagen betalar för varje person som flyger från en svensk flygplats. Den infördes den 1 april 2018. Det finns tre nivåer på skatten beroende på hur långt man flyger. Jag instämmer i att det hade varit bättre med en skatt som var direkt relaterad till utsläppen, som till exempel en skatt på flygfotogen. Men utredningen som tog fram förslaget till nuvarande flygskatt konstaterade att bland annat enligt EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG) är det inte tillåtet. Storbritannien försökte 2010 ersätta sin skatt, som liksom vår är baserad på passagerare och avstånd, med en skatt baserad på flygplan och avstånd men fann att det inte var möjligt enligt internationell rätt. Vår flygskatt är inte unik. Den liknar den som till exempel Frankrike, Storbritannien och Tyskland har.

Annons
Annons
Annons