Flygledare gav planet ny order

Under strecket
Publicerad
Annons

Berlin Båda planens kollisionsvarningssystem fungerade som de skulle. Men en sekund efter det att den ryske pilotens system beordrat honom att stiga, fick han order av flygledaren i Zürich att sjunka.
När flygledaren 14 sekunder senare upprepade ordern valde piloten på Tupolevplanet att följa den. Därmed flög han mot katastrofen och 71 människors död. För samtidigt hade det tyska Boeingplanets larmsystem beordrat dess pilot att sjunka, helt i enlighet med hur två plans kommunicerande larmsystem ska fungera för att hindra kollisioner i luften - ett ska stiga, ett ska sjunka.
Hade den ryske piloten följt reglerna och litat på sin dators order och stigit i stället för att följa flygledarens uppmaning att sjunka hade katastrofen förmodligen undvikits.
Efter att ha lyssnat på banden från piloternas kommunikation och tagit del av planens färdskrivare har den tyska haverikommissionen nu en tämligen god bild av vad som hände över sydtyska Überlingen för en dryg vecka sedan.

Det mildrar dock inte intrycken av
att kaos tycks ha rått hos den ensamme flygledaren i Zürich den ödesdigra måndagskvällen. Denna hade bl a problem med den enda fungerande telefonledningen. Mannen själv har fortfarande inte kunnat höras av den tyska haverikommissionen eller schweiziska myndigheter.
Han är en dansk man i 35-årsåldern, som i fem år arbetat hos det schweiziska flygsäkerhetsföretaget Skyguide. Nästan en vecka efter katastrofen vårdas trebarnsfadern av psykologisk expertis för sin svåra chockskada.

Annons
Annons
Annons