Annons
X
Annons
X

”Flygbranschen säger alltid nej till skatter”

Det finns ett stort intresse för vilket beslut Sverige kommer att fatta när det gäller flygskatten. För de europeiska flyg­bolagen är motståndet mot flygskatter högpriori­terat. Men Sverige måste stå emot branschens påtryckningar och skrämseltaktik, ­skriver Andrew Murphy, från oberoende europeiska miljöorganisationen Transport & Environment.

Förslaget om flygskatt
Alla organisationer eller enskilda som bryr sig om klimaträttvisa måste försvara Sveriges beslut att införa en flygskatt, skriver Andrew Murphy.
Alla organisationer eller enskilda som bryr sig om klimaträttvisa måste försvara Sveriges beslut att införa en flygskatt, skriver Andrew Murphy. Foto: Jon Olav Nesvold/TT

DEBATT | FLYGSKATT

Oberoende av vilket land det handlar om använder flygbranschen samma metod: hota med att arbetstillfällen går förlorade, säga att skatten kommer att rasera ekonomin och hävda att den inte är mödan värd. Än bättre är det om ett flygbolag kan hota att lägga ner vissa rutter om regeringarna inte backar. Flygindustrins motstånd mot en skatt på flygbiljetter, hur blygsam denna än må vara, är detsamma över hela Europa.

Vi som alleuropeisk organisation har sett den här taktiken användas över hela kontinenten. Alltid samma teman, ofta samma trötta analys, men tack och lov med enbart spridda framgångar. Storbritanniens skatt på flygbiljetter som infördes 1994 har stått emot alla angrepp, detta samtidigt som landets flygsektor har frodats. Nu är det Sveriges tur att vara föremål för den här skrämseltaktiken. Vi hoppas att ni står emot den. 

Vi är inte förvånade över taktiken. När allt kommer omkring innebär lägre skatt billigare biljetter, fler passagerare, fler flygresor och större vinster för branschen. Och naturligtvis mer koldioxidutsläpp. Problemet är att flygnäringens argument har väldigt lite bäring i verkligheten och backas sällan upp med några trovärdiga bevis. De vilar också på antagandet att flygsektorn på något vis är speciell och att männi­skor som flyger (till övervägande delen de som har det relativt gott ställt) förtjänar en skattelättnad på bekostnad av alla dem som inte flyger.

Annons
X

Vilken debatt som helst om klimat- och skatte­politik kommer alltid att innehålla en mängd motstridiga påståenden. Så låt oss börja med lite sunt förnuft. En skatt på mellan 80 och 430 kronor kommer bara att ha en blygsam effekt på någons rese­beslut. Det här är särskilt fallet för affärsresenärer, som sällan är priskänsliga. Detta bekräftas av forskning från Skottland, där det finns ett växande motstånd mot regeringens förslag om att sänka skatten på flygresor. I en rapport framgick det att uppskattningsvis en tredjedel av dem som flyger är affärs­resenärer och kommer alltså inte att påverkas av en minimal höjning av biljettpriserna. 

Ytterligare internationella erfarenheter backar upp detta. Tyskland införde en liknande skatt 2011, och en undersökning som Förbundsdagen gjort ­visade att passagerarantalet påverkats minimalt – faktum är att antalet passagerare fortsatte att öka under åren efter att skatten införts. Man får i sammanhanget inte glömma bort att både Storbritannien och Tyskland hör till Europas rikaste och snabbast växande ekonomier. Och tillsammans utgör de halva EU:s flygmarknad. Flygnäringen borde nog förklara varför dess förutsägelser om ekonomisk nedgång inte har blivit verklighet i de här länderna.

Det andra exemplet som citeras ofta är Irland, med påståenden om att dess skatt, som infördes 2008, påskyndade en enorm minskning av antalet passagerare. Jag bodde i Irland vid den tiden, och jag vågar nog påstå att den ekonomiska kollapsen, med bland annat en tredubbling av arbetslösheten, antagligen hade mer att göra med tillbakagången i antalet passagerare än skatten på 2 eller 10 euro.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu är det Sveriges tur att vara föremål för den här skrämseltaktiken.

  Ni kanske undrar varför vi i egenskap av miljö­organisation stöder en biljettskatt som bara har en minimal påverkan på flygandet? Svaren på den frågan är jämlikhet och att läget är akut

  Att läget är akut när det gäller att ta itu med klimat­förändringarna är tydligt för alla rationella besluts­fattare, och Sveriges nyligen antagna klimatlag är ett bevis på att svenska politiker tar detta på allvar. Men i ett så akut läge krävs ett särskilt fokus på flygsektorn som fortsätter sin snabba tillväxt, trots att den är det mest koldioxidintensiva transportslaget. Faktum är att utsläppen från sektorn har ökat med hela 40 procent i Sverige sedan 1990 – och har nästan fördubblats som andel av de svenska utsläppen, från 2,8 procent till 5,2 procent. Alla tänkbara politiska åtgärder som kan stoppa bara en liten del av den här utvecklingen, samtidigt som de har minimal ekonomisk påverkan, måste vidtas.

  Jämlikhetsargumentet är starkt. Flygnäringen är undantagen både bränsleskatt och moms, ett undantag som inga andra transportslag har. Undantag från moms är avsedda för nödvändigheter, exempelvis mat och skolböcker. Inte flygresor. Flygbolagen ­betalar också enbart minimala summor inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter (så lite som 25 eurocent för vissa flygresor) och faktum är att de flesta av deras utsläpp är undantagna från det här systemet. Flygnäringen har stått emot förändringar genom att använda alla till buds stående medel. Ibland har de gått så långt som till domstol, för att få fortsatt specialbehandling.

  Den gynnsamma behandlingen i skattehänseende är inte bara inriktad mot den bransch som är mest koldioxidintensiv, utan det råkar också vara den bransch som i oproportionerlig grad används av dem som har det gott ställt. En brittisk studie har kommit fram till att 70 procent av flygresorna görs av samma 15 procent av befolkningen. Faktum är att det bara är uppskattningsvis 5 procent av jordens befolkning som har flugit någon gång. De här skatteundantagen är kontraproduktiva – de skapar incitament att flyga, vilket är det snabbaste och billigaste sättet någon kan bidra till den globala uppvärmningen på. De gynnar också i oproportionerlig utsträckning de rika på bekost­nad av alla andra. Alla organisationer eller enskilda som bryr sig om klimaträttvisa måste försvara Sveriges beslut att införa en flygskatt.

  Det finns ett stort intresse för vilket beslut Sverige kommer att fatta. En stor europeisk organisation för flygbolag har listat motstånd mot flygskatter som en av sina främsta prioriteringar. Men Sverige måste stå emot flygbranschens påtryckningar och skrämseltaktik. Att lägga flygskatter till listan över de imponerande politiska beslut Sverige har fattat på klimatområdet säkerställer att Sverige förblir världs­ledande när det gäller att vidta praktiska åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna.

  Andrew Murphy

  Aviation Manager, Transport & Environment

  Fotnot: Transport & Environment är en europeisk icke-statlig organisation som verkar för hållbara transporter

  Andrew Murphy, Transport & Environment Foto: Hector Martin Moreno
  Annons
  Annons
  X

  Alla organisationer eller enskilda som bryr sig om klimaträttvisa måste försvara Sveriges beslut att införa en flygskatt, skriver Andrew Murphy.

  Foto: Jon Olav Nesvold/TT Bild 1 av 2

  Andrew Murphy, Transport & Environment

  Foto: Hector Martin Moreno Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X