Kommentar

Emma Frans:Flockimmunitet utesluter inte behovet av ett effektivt vaccin

Emma Frans
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så länge vi inte vet under hur lång tid människor som har smittats av det nya coronaviruset är immuna så är ett effektivt vaccin viktigt för att stoppa pandemin. Detta oavsett om vi uppnår flockimmunitet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Uppskattningar som indikerar att Stockholmsregionen börjar närma sig flockimmunitet har uppmärksammats de senaste dagarna. Nyligen gick dock Världshälsoorganisationen, WHO, ut med en varning om att det inte finns några bevis för att den som har smittats av coronaviruset blir immun, även vid positivt antikroppstest. Detta uttalande fick många att reagera och ifrågasätta ifall det verkligen är realistiskt att hoppas på att flockimmunitet ska uppstå inom kort.

Flockimmunitet innebär att tillräckligt många personer är immuna mot en sjukdom för att smittan ska sluta sprida sig i befolkningen. Immuniteten kan uppstå genom vaccination, men eftersom det i nuläget inte finns något effektivt vaccin mot covid-19 handlar diskussionerna nu om immunitet som uppstår efter genomgången infektion.

Det har florerat påståenden om att den svenska strategin går ut på att så snabbt som möjligt uppnå flockimmunitet genom att låta det nya coronaviruset sprida sig i befolkningen, men det stämmer inte. Istället är målsättningen att bromsa smittspridningen så att vårdbehovet inte överskrider sjukvårdens kapacitet samt att skydda de äldre, eftersom de har en uttalat högre risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Däremot anses flockimmunitet vara en positiv bieffekt av den svenska strategin.

Annons
Annons

Kritiker till strategin hävdar dock att det är oansvarigt att överhuvudtaget låta smittan spridas i befolkningen och oklarheterna kring immuniteten har gett kritikerna vatten på sin kvarn. De förespråkar istället en strategi som går ut på att försöka minska smittspridningen så mycket som möjligt i väntan på ett effektivt vaccin.

Vad gäller WHO:s uttalanden är det viktigt att vara medveten om att avsaknaden av bevis för immunitet efter covid-19 infektion inte betyder att det finns bevis som talar mot att immunitet skulle uppstå. Det nya coronaviruset som orsakar covid-19 var okänt för bara några månader sedan och det är därför omöjligt att säga hur långvarig immunitet de tillfrisknade får.

Forskningsstudier på andra coronavirus har visat på immunitet, och därför anses det rimligt att anta att det nya coronaviruset också gör det. Däremot är det är oklart hur länge skyddet håller i sig.

Matti Sällberg, professor och prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet, säger i en intervju med SvD att flockimmunitet kan hindra pandemin även om immuniteten är relativt kortvarig . En kortvarig immunitet innebär dock att ett vaccin kommer att behövas på sikt – även om vi i Sverige uppnår flockimmunitet. 

WHO uppskattade i februari att ett vaccin mot covid-19 skulle kunna vara tillgängligt om 18 månader, vilket innebär att vägen till massvaccinering av befolkningen är lång. Även när ett vaccin är tillgängligt kommer förmodligen vissa grupper – som personer med riskfaktorer och sjukvårdspersonal prioriteras.

Det finns alltså ingen motsättning i att hoppas på flockimmunitet i väntan på ett vaccin. Men även om vi når flockimmunitet kommer vi på sikt behöva ett effektivt och säkert vaccin mot covid-19.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons