Annons

”Flockimmunitet på lägre nivå kan hejda smittan”

Epidemin bör minska påtagligt de kommande en till två månaderna, tror debattören.
Epidemin bör minska påtagligt de kommande en till två månaderna, tror debattören. Foto: Mikael Fritzon/TT

Bedömningar och prognoser om Sveriges covid-19-epidemi har undervärderat betydelsen av initialt låga reproduktionstal och värdet av även lägre nivåer av flockimmunitet. Det skriver professor Anders Björkman.

Under strecket
Publicerad
Foto: John Sennett/KI

Covid-19-epidemins utveckling är ett samspel mellan smittsamhet, flockimmunitet och smittskydd. Detta samspel måste förstås för att kunna bedöma epidemins läge idag och dess möjliga framtida förlopp.

Smittsamhet i en befolkning beskrivs oftast med det basala reproduktionstalet (R₀). Detta initialvärde sägs vara kring 2,5: varje smittad individ smittar 2–3 andra. På individnivå varierar givetvis smittsamheten beroende på virusmängd och symptombild (till exempel hosta). Men om en symptomfri person rör sig i samhället kan många små smittdoser också påverka smittspridningen. R₀-värdet blir då ett genomsnittligt utfall på befolkningsnivå. Men R₀ kan också variera mycket i olika samhällen och till exempel vara hög i tätbefolkade orter med många sociala kontakter och låg i glesbygd. I Stockholmsområdet verkade R₀-värdet 2,5 stämma bra i tidigt skede. Eftersom epidemier troligen tar fart först i områden med höga R₀-värden är nog 2,5 inte representativt för hela Sverige. I ett område med hälften så mycket sociala interaktioner halveras R₀-värdet (1,25) det vill säga endast lite mer än en person smittas per infekterad och epidemin ökar mycket långsammare.

Annons
Annons
Annons