Flexibelt arbete gynnar miljön och kapar bilköer

En ny rapport visar att bara genom att ställa bilen ett par dagar i veckan och istället arbeta hemifrån kan klimatutsläppen minskas med uppemot ett ton per person och år. Detta har de svenska politiska beslutsfattarna helt missat, skriver företagare och gröna debattörer gemensamt och uppmanar till större frihet för anställda.

Under strecket
Publicerad
Annons

Våra städer är igenkorkade med bilköer. Av alla resor som görs i Sverige står arbetsresorna för hälften och majoriteten av dessa görs med bil. I Stockholm bedöms trängseln i vägnätet att öka och bli fem gånger större i kölängd räknat till 2030. Alla är överens om att detta är en ohållbar utveckling.

Annons
Annons
Annons