Flest kvinnor når högskoleexamen

Av de studenter som började på högskolan 1999/2000 har fyra av fem som gått olika program sju år senare tagit ut en examen eller uppnått minst 120 poäng, enligt Högskoleverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Av de större programmen är andelen examinerade högst på utbildningar till sjuksköterska, läkare, specialpedagog och arbetsterapeut.

TT
Publicerad
Annons

Kvinnor har en högre examensfrekvens är männen på nästan samtliga program.

Variationen mellan lärosätena är stor. Examensfrekvensen var högst på Lärarhögskolan i Stockholm. Chalmers i Göteborg, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och KTH i Stockholm har också en hög examensfrekvens.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons