Annons
X
Annons
X

Flest jobb till utrikes födda

Sysselsättningen är fortfarande lägre bland utrikes födda än bland svenskfödda. Men enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har 160 000 av 230 000 nya jobb som skapats sedan 2006 gått till utrikes födda.

Av TT

Mer än 100 000 av de nya jobben har gått till människor födda utanför Europa, uppger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) för
Ekot i Sveriges Radio.

– Så vi har på det viset sett en väldigt positiv utveckling vad det gäller invandrare på svensk arbetsmarknad där vi i dag aldrig haft så många som är födda i ett annat land som faktiskt går till jobbet.

– Vi har nått de grupper som har stått längst från arbetsmarknaden. Det är en väldig framgång. Det vi fortfarande har, den största utmaningen, det är ju ungdomsarbetslösheten och vi har ett mål om full sysselsättning i regeringen och det är klart att vi har mer kvar att göra.

Annons
X

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X