Annons
X
Annons
X

Flera utestängs från FRA

En rad myndigheter kommer inte att få tillgång till Försvarets Radioanstalts (FRA) signalspaning när den nya FRA-lagen träder i kraft, uppger Sveriges Televisions Aktuellt.

Enligt en lista som Aktuellt tagit del av rör det sig om Försvarets materielverk, Inspektionen för strategiska produkter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut och Tullverket.

Men kritiken är nu hård.

– Vad jag i dag kan betona är hur viktig den här underrättelseinformationen vi får från FRA är för fullföljandet av vårt uppdrag, säger Andreas Ekman, chef för ISP, till Aktuellt.

Annons
X

Enligt nyhetsprogrammet inskränks nu till exempel MSB:s förmåga att upptäcka IT-hot i ett tidigt skede och möjligheten för Totalförsvarets forskningsinstitut att få tillgång till unik information om Ryssland.

Försvarsdepartementet är tydligt med inskränkningen – i förslaget som just nu är ute på remiss står det öppet att Sveriges förmåga att skaffa information om massförstörelsevapen, IT-hot och utländska vapensystem begränsas i och med att myndigheterna inte får tillgång till informationen från FRA

Tidigare artiklar om FRA svd.sesam.se

TT & SvD.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X