Flera tänkbara finansiärer

Kungliga Vitterhetsakademien är en av flera tänkbara externa finansiärer till Riksantikvarieämbetets och Historiska museets planerade forskningsinstitut.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Tills vidare intar vi en avvaktande hållning till planerna, säger Vitterhetsakademiens sekreterare Ulf Sporrong.

– För att vi ska ge bidrag gäller det för dem att tydliggöra forskningsområdena, och övertyga oss om nyttan av att bilda ett institut. Forskning med den inriktning de tänker sig bedrivs ju redan vid flera universitet och högskolor.

Annons
Annons
Annons