Annons
X
Annons
X

Flera partier vill öppna Stasiarkiv

Flera riksdagspartier överväger att kräva att Säpos så kallade Stasiarkiv öppnas mer än vad som hittills skett. Ett Centerförslag går ut att öppna arkiven efter tysk modell, enligt uppgift till TT.

Av TT
(uppdaterad)

– Man kan säga att det är en kompromiss mellan öppenhet och integritet, säger Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

Frågan om öppenhet kring Säpos arkiv om den östtyska säkerhetstjänsten Stasis agenter och kontakter i Sverige har vaknat på nytt efter det att forskaren och professorn vid Södertörns högskola, Birgitta Almgren, kom ut med sin bok i september. En dom i Regeringsrätten 2010 gav henne tillgång, med stränga förbehåll, till arkiven. Hon har i boken, som hon beskriver det, kartlagt 57 personer som på ett eller annat sätt arbetat för Stasi.

Nu väcks krav på att fler än hon ska få se handlingarna.

Annons
X

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) får upp frågan om arkiven på sitt bord senare i år när ett antal motioner med krav på större öppenhet kommer upp.

Utskottets ordförande, Miljöpartiets förra språkrör Peter Eriksson, vill att mer ska visas upp.

– Jag vill se mer öppenhet, säger Eriksson, men tillägger att det inte kan bli en fråga om total öppenhet eftersom hänsyn fortfarande måste tas.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet överväger nu att begära att mer information lämnas ut eller att åtminstone fler forskare får studera materialet och att personer som finns i arkiven får en möjlighet att läsa dem själv för att kunna bekräfta eller försvara sig mot det som sägs om dem.

  Efter ett möte med Centerpartiets riksdagsgrupp i dag beskriver gruppledaren Anders W Jonsson vad gruppen kommit fram till:

  – Vi vill att fler forskare kan få tillgång till Säpos så kallade Stasiarkiv. Vi vill också att de individer som misstänker att man kan finnas med i det här arkivet ska kunna ställa en fråga till Säpo och då få ut information om vad som finns i arkiven, och då blir det upp till den personen att ta ställning till om man vill offentliggöra det eller inte. Men vi är däremot inte för att arkiven öppnas helt och hållet.

  Jonsson säger att frågorna är svåra och att öppenhet och allmänintresse ställs mot personlig integritet.

  C tänker också prata om saken med sina allianskamrater, säger Jonsson.

  – Vi tänker lyfta det här i alliansregeringen och se om vi där kan få stöd för en något ökad öppenhet.

  Regeringen och Moderaterna, som parti, har hittills tyckt att den begränsade öppenhet som givits har varit tillräcklig.

  – Det är lätt att kräva att reglerna ska ändras men svårare att precisera hur de ska ändras, säger justitieminister Beatrice Ask (M) om de nyvaknade kraven på mer öppenhet.

  – Frågan är avdömd i domstol enligt de regler som finns i dag och jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta det, säger Ask.

  Hon tillägger att hänsyn förstås måste tas till öppenhet och behov av att analysera ett lands historia, men också till enskilda personers integritet och till Säpos möjligheter att arbeta och kunna fungera.

  – Jag är intresserad av konkreta synpunkter på vad man skulle kunna göra, säger Ask.

  En kritik som riktats mot regeringen är att Sverige inte har begärt ut uppgifter från USA, vars säkerhetstjänst CIA antas ha lagt beslag på Stasis eget arkiv om personer man samarbetat med. Det arkivet skulle kunna ge en annan bild av en persons roll jämfört med vad Säpos arkiv säger, enligt kritikerna.

  – Vi har inte ansett att det har funnits skäl att begära in de uppgifterna. Och därför har vi inte gjort det, säger Ask.

  Ask tveksam till öppna arkiv blog.svd.se Även KD vill öppna Stasiarkiv blog.svd.se S: Dags att öppna Säpos arkiv blog.svd.se

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X