Annons

Flera misstag när vård för torterade köptes in

Det gick inte rätt till när privata WeMind vann upphandlingen om att ta hand om tortyroffer, något som Röda korset tidigare bedrivit. De obligatoriska kraven på dokumentation och stabil ekonomisk ställning var inte uppfyllda, skriver jurister som för Röda korset har granskat upphandlingen.

Publicerad

Stockholms läns landsting har gjort en upphandling av psykiatrisk specialistvård till torterade och krigstraumatiserade flyktingar. Den aktuella vården ska ges till de allra svårast sjuka patienterna.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) var den första mottagningen för denna patientgrupp och startades för drygt 26 år sedan av Röda Korset tillsammans med just landstinget och Stockholm stad. RKC, som är en av landstingets nuvarande vårdgivare, har nu enligt landstingets beslut förlorat upphandlingen. En helt ny aktör på den här marknaden, WeMind AB (WeMind), har istället tilldelats vården för den större andelen av patientgruppen. I en reservation i den beslutande nämnden ifrågasatte den politiska oppositionen om upphandlingen hade gått helt rätt till. RKC har mot den bakgrunden beslutat att anlita advokatbyrån Baker & McKenzie för att undersöka förfrågningsunderlag och samtliga anbud och resultatet är att det finns grund för att begära överprövning hos förvaltningsrätten.

Annons
Annons
Annons