Annons

Flera hälsovinster med gröna gårdar

Trånga förskole- och skolgårdar är hälsovådligt för barn, menar folkhälsoforskaren Cecilia Boldemann. Hennes forskning visar att barnen rör sig mindre och har större koncentrationssvårigheter jämfört med barn som har en god utemiljö.

Under strecket
Publicerad

Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna.

Foto: Anders Ahlgren

Gården på förskolan Bredängs allé 49 har rum för många olika lekar med sina klätterställningar, buskar, odlingslådor och äppelträd att klättra i. Det finns också ställen att dra sig tillbaka till och få en paus.

Foto: Anders Ahlgren

Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna.

Foto: Anders Ahlgren
Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna.
Barnen hittar på nya lekar vid vattenpölen. Gården är så stor och varierad och är det några som tröttnar är det snarast pedagogerna. Foto: Anders Ahlgren

**Hur utemiljön ser **ut på våra förskolor, skolor och fritidshem har stor betydelse för våra barns hälsa. Det menar Cecilia Boldemann, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Annons
Annons
Annons