Annons

Flera fördelar med att dela upp Vattenfall

Offentligt ägande är värdefullt på marknader med svag konkurrens eller andra marknadsmisslyckanden, men inte annars. En naturlig tanke är att (del-)privatisera konkurrensutsatt verksamhet. Ett exempel är en eventuell delning av Vattenfall, skriver Thomas Tangerås, en av författarna till en ny SNS-rapport.

Under strecket
Publicerad

Offentliga företag (statliga och kommunala) är viktiga aktörer på den svenska energimarknaden. De senaste nedskrivningarna av Vattenfalls tillgångar har åter skapat debatt om lämpligheten av att staten äger energibolag. Samtidigt förs en diskussion om de kommunala energibolagens roll och förutsättningar, inte minst till följd av att dessa bolag är föremål för särskild lagstiftning.

En ny SNS-rapport ”Energimarknaden, ägandet och klimatet” belyser hur ägandet påverkar bolagens drivkrafter att utnyttja marknadsmakt, att investera i kvalitets- och miljöförbättringar, att företa riskfyllda investeringar med mera. En insikt är att offentligt ägande är värdefullt på marknader med svag konkurrens eller där det finns andra marknadsmisslyckanden, men inte annars.

Annons
Annons
Annons