Fler unga tas omhand med tvång

Antalet omhändertagna barn och unga har ökat de senaste fem åren, trots en satsning på olika öppna insatser som alternativ. Nära 15000 barn och ungdomar var i november placerade i familjehem eller på institution.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dag presenterar Socialstyrelsen årets lägesrapport över individ- och familjeomsorgen i landet. Bland annat har man undersökt utvecklingen under åren 2001-2005 när det gäller arbetet med barn som far illa.

Det har länge riktats kritik mot att placera barn på institution, på så kallade HVB-hem, Hem för vård eller boende. Forskning har visat att det knappast har en positiv inverkan på barnens utveckling och dessutom är det dyrt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons