Annons
X
Annons
X

Läkarlarm: Fler unga drogar sig in i psykos

Allt fler unga får psykiatrisk slutenvård för att de drabbas av psykos - ett allvarligt tillstånd där personen tappar kontakt med verkligheten, visar SvD:s kartläggning. På Norra Stockholms psykiatri har man sett en oroande utveckling där fler unga drogar sig in i psykos.

”Att drabbas av psykos är en förfärligt skrämmande upplevelse,” säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri.

”Att drabbas av psykos är en förfärligt skrämmande upplevelse,” säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri. Foto: LARS PEHRSON

Maria var bara 15 år när hon testade cannabis första gången. Hon tyckte att droger hjälpte när hon kände ångest eller tänkte på döden. Men hjälpen blev bara tillfällig. I dag är hon 23 år och har drabbats av flera psykoser, delvis på grund av drogerna.

– Jag hade hört talas om att man kunde få psykos av droger, men när man är sådär ung lyssnar man inte på varningarna, säger Maria.

Allt fler ungdomar mellan 15 och 24 år vårdas för psykoser inom den slutna psykiatriska vården, enligt statistik från Socialstyrelsen. Psykos beskrivs ofta som att personen förlorat kontakten med verkligheten och risken att utveckla allvarligare psykiska sjukdomar ökar.

Annons
X

Den senaste statistiken visar att antalet unga patienter som vårdas för olika typer av psykoser har ökat varje år sedan 2009. För 2013 var antalet 541 personer, för fem år sedan var siffran 453.

En förklaring till den utvecklingen är att många ungdomar drabbas av psykos efter att ha använt droger - en utveckling som oroar, enligt Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri.

– Vi ser att droganvändningen hos unga ligger bakom utlösandet av psykotiska episoder hos många. Det är något som vi har på agendan. Vi vet att det blir vanligare, men vi skulle behöva kartlägga det ännu tydligare.

Vilken typ av droger handlar det om?

– Cannabis, spice, extacy, kokain, så gott som alla droger ökar känsligheten för att insjukna i en psykotisk episod. Jag tycker att vi har en tendens att underskatta betydelsen av droganvändning när man talar om unga och psykisk ohälsa.

Statistik från Socialstyrelsen stärker den bilden. Antalet unga mellan 15-24 år som slutenvårdats för ”psykisk störning” orsakad av cannabis eller av ”flera droger i kombination” har ökat kraftigt sedan 2005.

Göran Rydén berättar att om psykosen är en direkt följd av droger så är den i regel övergående, men kan i värsta fall leda till allvarligare sjukdom.

– Att drabbas av psykos är en förfärligt skrämmande upplevelse. Många upplever det som väldigt ångestväckande och kan bli traumatiserade för livet. Ju yngre personerna är desto sämre rustade är de för att möta den här påfrestningen.

Det är svårt att veta vilka känslor som är verkliga, och vilka som jag skapar själv i huvudet. Jag har inte kunnat lita på mitt eget omdöme och det har gjort mig rädd och ledsen.
Maria, som nu varit drogfri i ett år

Maria känner igen sig i den beskrivningen. Hon berättar att det varit tillfällen då hon känt sig så rädd att hon velat skydda sig själv med kniv.

– Det är svårt att veta vilka känslor som är verkliga, och vilka som jag skapar själv i huvudet. Jag har inte kunnat lita på mitt eget omdöme och det har gjort mig rädd och ledsen.

Psykiatrichefen Göran Rydén berättar att på mottagningen för patienter som nyligen har insjuknat så gjordes en inventering för att ta reda på hur utbredd problematiken är.

– Omkring 300 patienter ingick i inventeringen och en stor del av dem var unga. I den gruppen så såg vi att ungefär 40 procent hade en missbruksproblematik som kan bidra till att förvärra symptomen, säger Göran Rydén.

Psykossjukdomar kan innebära att man känner sig förföljd och hotad, trots att det inte är så. De som drabbas mår väldigt dåligt och många isolerar sig från familj och vänner, förklarar Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning.

– Vi vet att ungefär en tredjedel tillfrisknar nästan helt, men att en tredjedel kan förbli sjuka hela livet. Det finns stor risk för att psykoser, som schizofreni, kan leda till ett långvarigt sjukdomsförlopp, säger Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning.

Han säger också att bland de som drabbas av psykoser, eller annan psykisk ohälsa, finns en ökad självmordsbenägenhet.

Är svensk psykiatri rustad för en utveckling där ungdomar får allvarliga psykiska sjukdomar?

– Flera utredningar har noterat brister i vården för de svårast sjuka. Psykossjukdomar kräver kanske mest långsiktigt arbete från psykiatrin. Ofta krävs ett samarbete från olika myndigheter, vilket inte alltid sker och de svårast sjuka hamnar i kläm, säger Lars Hansson.

Maria mår i dag bättre och behandlas med antipsykotiska läkemedel. Hon har varit drogfri i ungefär ett år och har tro på framtiden.

– Jag mår som bäst när jag får vara kreativ. Jag skriver en skräckbok just nu som delvis bygger på sådant som jag upplevt under psykoserna. Det hjälper mig att bearbeta minnena.

Fotnot: Maria heter egentligen något annat.

Rättelse: Efter en mer omfattande genomgång av Socialstyrelsens statistik är ökningen av antalet psykiatriska och drogrelaterade diagnoser lägre än vad som först angavs, även om det fortfarande är en ökning över tid.

Annons

”Att drabbas av psykos är en förfärligt skrämmande upplevelse,” säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms psykiatri.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X