Annons
X
Annons
X

Fler svenskar sexsurfar

Svenskar sexsurfar oftare på internet. 17 procent av de vuxna nätanvändarna tar del av sexuellt innehåll på nätet, vilket är en kraftig ökning jämfört med för sex år sedan. Mest ökar det bland kvinnorna – men från en mycket låg nivå.

Att sexsurfa är vanligast bland unga män där en tredjedel uppger att de besöker sidor med sexuellt innehåll.

Procentuellt ökar det mest bland kvinnorna eftersom deras sexsurfande har gått från en andel på mindre än en halv procent 2003 till 7 procent 2009. Motsvarande ökning bland männen är 7 procent 2003 till hela 28 procent idag.

– En av förklaringarna är att internetanvändningen rent allmänt har blivit mer jämlik. För några år sedan hade männen ett försprång när det gällde användningen generellt men den skillnaden har nu börjat plana ut, säger Janne Elvelid, vd vid World Internet Institute som har gjort dessa undersökningar sedan år 2000.

Annons
X

Under perioden 2007-2009 är sexsurfande en av de tio mest växande aktiviteterna på nätet. Kvinnorna har också erövrat nätet i större utsträckning men fortfarande gör män och kvinnor olika saker när de använder internet.

Undersökningen ingår i forskningsinstitutet World Internets årliga undersökning av svenskarnas vanor på internet. Studien är baserad på över 2000 telefonintervjuer med personer som utgör ett representativt urval för Sveriges befolkning.

– Att sexsurfandet ökar är inte förvånande i sig. De flesta aktiviteter ökar i omfattning på internet. Däremot är det en relativt stor andel som ändå uppger det med tanke på att undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer. I en sådan fråga som skulle kunna vara känslig för många kan man även anta ett mörkertal, säger Janne Elvelind.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det som ökar är sexsurfande som aktivitet ”någon gång”, från sammanlagt 3 procent av de vuxna 2003 till 17 procent 2009. Däremot har sexsurfande som vardagsaktivitet inte ökat särskilt mycket, det vill säga att man gör det minst någon eller några gånger i veckan. Den siffran var 3 procent 2003 och 4 procent 2009.

  Sedan mätningarna startade 2000 har frågan ändrats från sidor med ”pornografiskt innehåll” till sidor med ”sexuellt innehåll” och det har haft en viss betydelse för ökningen.

  – Men även sedan vi bytte formulering 2005 har ökningen fortsatt men vi hade säkert haft lägre siffror om vi haft kvar formuleringen ”pornografiskt innehåll”, säger Janne Elvelid.

  I en internationell jämförelse sexsurfar svenskarna inte särskilt mycket, utan ligger i botten på listan tillsammans med britterna. I exempelvis Kina är det tre gånger fler som gör det och även USA har nästan lika höga siffror.

  Hela studien kring svenskarnas vanor på internet kommer att presenteras i november, men redan nu släpps siffrorna kring sexsurfandet.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X