”Fler svenskar bör plugga i utlandet”

Betydligt fler svenska studenter måste ­studera utom­lands under sin högskoleutbildning. Internationell erfaren­het är en förutsättning för att vi ska stå oss i den globala konkurren­sen, menar Universitets- och högskolerådet och Teknik­företagen. Lärosätena måste bli bättre på att gynna utlandsstudier – för närvarande ligger vi långt efter andra länder i Europa.

Under strecket
Publicerad
Fokus för svenska universitet och högskolor har hittills i hög grad legat på att attrahera utländska studenter till Sverige. Nu är det dags att bredda perspektivet, skriver författarna. Bilden är från Oxford i Storbritannien.

Fokus för svenska universitet och högskolor har hittills i hög grad legat på att attrahera utländska studenter till Sverige. Nu är det dags att bredda perspektivet, skriver författarna. Bilden är från Oxford i Storbritannien.

Foto: Malin Hoelstad
Ulf Melin och Amelie von Zweigbergk

Ulf Melin och Amelie von Zweigbergk

Annons

Nu vid vårens terminsslut beräknas drygt 50 000 studenter ta examen från en högskole- eller universitetsutbildning i Sverige. Endast en liten del av dem har under utbildningen tagit chansen att studera utomlands – läsåret 2013/2014 var andelen bara 14 procent. Sverige ligger efter andra europeiska länder, och en bra bit under EU:s mål om att 20 procent av studenterna i Europa till år 2020 ska genomföra en del av sin utbildning i ett annat land. Enligt den senaste europeiska studentundersökningen Eurostudent har en betydligt större andel studenter i våra nordiska grannländer internationell erfarenhet jämfört med i Sverige. Hela 39 procent av studenterna i Danmark uppger att de har studerat eller praktiserat utomlands, i Finland är motsvarande andel 33 procent och i Norge 28 procent.

Annons
Annons
Annons