Fler söker till högskolan

De som vill studera vid universitet och högskolor blir fler, 167 500 personer har sökt till utbildningarna vårterminen 2008. Det är en ökning med över fem procent jämför med ansökningarna för ett år sedan. Och precis som då är den kvinnliga dominansen markant, även om andelen sökande män ökat något. Nu kommer 63,5 procent av ansökningarna från kvinnor och 36,5 från män.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons