Fler sjuka i Stockholm i framtiden

Att allt fler blir allt äldre får konsekvenser för sjukvården. I Stockholms län väntas antalet fall av cancer, hjärtinfarkter och höftfrakturer öka rejält de kommande 25 åren.

Under strecket
Publicerad
Annons

Landstingets Centrum för folkhälsa har vågat sig på att beräkna hur folkökningen, den växande andelen äldre och utvecklingen av stora folksjukdomar samverkar fram till år 2030.

– Det är djärvt. Men vi vet rätt bra hur befolkningsutvecklingen ser ut, konstaterar Anders Ahlbom, professor i epidemiologi.
Han pekar framför allt på att många sjukdomar kommer att bli vanligare därför att de mest drabbar äldre.
Hjärtinfarkt är en av dem. Sjukdomen är relativt vanlig, i synnerhet bland män, och ökar starkt med stigande ålder. Antalet infarkter väntas till år 2030 öka med över 150 procent bland män och fördubblas bland kvinnor. Ökningen bland män beror till 80 procent på att många fler blir gamla.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons