Annons
X
Annons
X

Fler pappamånader ger ökad jämställdhet

Det kristdemokratiska kvinnoförbundet vill ha fler öronmärkta pappamånader, för ökad jämställdhet. På Kristdemokraternas partifullmäktige den 11 maj väntas dock beslut om att helt avskaffa pappamånaderna, skriver kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth.

BRÄNNPUNKT | KD:S FAMILJEPOLITIK

Det är viktigt att erbjudandet om föräldraförsäkring också uppmuntrar till ett jämnt uttag.
Maria Fälth

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet beslutade på sin årskonferens i år att med stor majoritet för tredje året i rad fortsätta att vara för att tre månader av föräldraförsäkringen ej skall få överlåtas till den andre föräldern. Kvinnoförbundet har under en längre tid jobbat för att denna hållning även skall bli partiets.

Partistyrelsen har inför behandlingen av det familjepolitiska programmet beslutat att de överlåtningsbara månaderna i föräldraförsäkringen ska tas bort. Kvinnoförbundet kommer åter att hävda att dessa månader ska vara kvar, och inom en framtid även utökas.

Annons
X

Att försöka nå ett så jämställt uttag av föräldraförsäkringen som möjligt är viktigt, inte främst för att det skulle höja kvinnors löner och pensioner, utan huvudsakligen för att barnen mår bäst av detta. Forskning visar att barn mår bra av att ha både män och kvinnor som vuxna förebilder runt omkring sig när de formar sin identitet och trygghet i livet.

När det gäller ”pappamånadernas” effekt mot ett mer jämställt uttag så är den slående. Pappors uttag av dagarna har ökat helt i takt med antalet reserverade dagar i föräldraförsäkringen. Att pappor svarat direkt på de ekonomiska incitamenten är tydligt. Denna effekt har även synts på Island där föräldraledigheten är tredelad och isländska pappor tar ut 33 procent av föräldraledigheten. Effekten av de ekonomiska incitamenten går därför inte att blunda för, menar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Sedan 2004 har Kvinnoförbundet verkat för föräldraförsäkringen bör utökas med ytterligare en månad, som även den skulle vara vikt åt den ena föräldern, det vill säga att tre månader sammanlagt skall vara icke-överlåtningsbara till den andre föräldern.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att utöka antalet vikta dagar i den svenska föräldraförsäkringen från dagens 60 till 90 dagar kommer med största sannolikhet att innebära att föräldrar delar ansvaret för hem och barn mer lika, och det skulle få en effekt på jämställdhet såväl i hemmet som i samhället i stort.

  Den påverkan som föräldraledighet har för löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Strax innan trettioårsåldern, den ålder då många blir föräldrar, ökar inkomstgapet mellan kvinnor och män markant. Män får då i genomsnitt en kraftig löneökning till skillnad från kvinnor som inte påverkas märkbart, ett lönegap, som består fram till pension. Att kvinnor tar ut en längre föräldraledighet än män medför att de inte får möjlighet till samma löneutveckling. Därför menar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet att ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle bidra till att minska lönegapet mellan kvinnor och män, vilket skulle skapa en positiv jämställdhetseffekt på samhället i stort.

  Det argument som ofta framförs för att ta bort de två månaderna är att de inskränker familjers valfrihet. Samtidigt så har Kristdemokraterna i sitt principprogram en uttalad ambition om att föräldrar har ett delat ansvar att ta hand om sina barn. I dag kan ingen tvinga en förälder att ta ut sin föräldraledighet, det finns inget tvång i föräldraförsäkringen. I och med detta finns det redan en valfrihet. Hälften av försäkringen tillhör vardera föräldern individuellt. Den möjlighet att överlåta merparten av de egna månaderna är en generös regel som bör finnas kvar. Det är dock viktigt att erbjudandet om föräldraförsäkring också uppmuntrar till ett jämnt uttag.

  Vill vi arbeta för ett samhälle där barn får tid med båda sina föräldrar och där lönegapet mellan män och kvinnor minskar. För att nå detta behöver jämställdhet etableras tidigt, med start vid föräldraförsäkringen. Det är vår övertygelse att sådan politik gynnar barnen, papporna, mammorna och hela samhället. Det är nu upp till Kristdemokraterna att visa att man vill gå samma väg.

  MARIA FÄLTH

  förbundsordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X