Annons

Fler missbrukare med legalisering av narkotika

Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Det är helt enkelt ett val vi gör: vi väljer att narkotika skall vara illegalt och det av en rad skäl. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel. Det skriver Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs).

Under strecket
Publicerad

Det är utmärkt att vi ifrågasätter den rådande ordningen inom alla politikområden, narkotikapolitiken inkluderad. Vi bör i högre utsträckning ifrågasätta och efterhand modernisera rådande system, så att det bättre svarar mot gällande normer och aktuell kunskap.

Ett grundläggande krav för en sådan diskussion är dock att argumenten för eller emot är någorlunda sakligt grundade. Ett antal för detta politiker och övriga makthavare har nyligen, inom ramen för
Global Comission on Drug Policy, gett uttryck för att FN-konventionerna om illegala droger är förlegade, att arbetet mot narkotika är misslyckat och att en legalisering är ett bra sätt att minska problemen (rapporten finns att ladda ned
här).

Annons
Annons
Annons