Annons
X
Annons
X

Fler män tillåts jobba på distans

Att jobba på distans är något som fler kvinnor än män tycker skulle underlätta vardagen. Men det är vanligare att männen har ett arbete som gör det möjligt att jobba på distans. Dessutom är arbetsgivarna mer positivt inställda till män som vill jobba hemifrån än till kvinnor som vill det. Uppgifterna kommer från en undersökning som Yougov gjort bland drygt 3 000 svarande, på uppdrag av Microsoft inför jobba hemma-dagen den 8 februari.

Av TT
(uppdaterad)

Av de intervjuade i åldrarna 18-64 år i Yougovs onlinepanel hade 1 005 personer ett jobb som var möjligt att utföra på distans. 831 av dem hade tillåtelse från sin arbetsgivare att sitta hemma och jobba.

Parallellt med frågorna till onlinepanelen utfrågades även 189 svenska vd:ar om sin inställning till distansarbetande medarbetare. I de fall där arbetsgivaren låter både kvinnor och män att distansarbeta så jobbar de på distans i samma utsträckning.

Hälften av de distansarbetande kvinnorna (50 procent) ansåg att deras liv skulle bli betydligt bättre om de tilläts att jobba ännu mera hemifrån. Motsvarande siffra för männen var 43 procent.

Annons
X

Sju av tio (68 procent) av dem som regelbundet distansarbetar svarade att de är lika produktiva eller mer produktiva när de jobbar hemma. Men bland arbetskamraterna trodde bara 47 procent att så var fallet.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X