Annons
X
Annons
X

Fler mäklare prickas – slarvar med kontroll mot penningtvätt

Allt fler mäklare prickas för att slarva med kontrollen mot penningtvätt. Det visar en rapport från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) där var tredje granskad mäklare har tilldelats olika varningar 2015. Frågan blir särskilt aktuell i år när hela Sverige är under lupp för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Foto: Tomas Oneborg

SvD Näringsliv har tidigare rapporterat att antalet anmälningar om lockpriser för bostadsaffärer har vuxit rekordartat för 2015. Men ett återkommande slarv i branschen är mäklarnas skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Att mäklaren inte uppnår tillräcklig kundkännedom om köparen eller säljaren är ett område som det ofta brister i. Samtidigt är det just det området som vi har meddelat flest disciplinera påföljder de senaste åren, säger Emil Cargill-Ek, jurist på Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

I FMI:s senaste årsrapport framgår det också att antalet åtgärder har ökat med över 200 procent mellan 2013 och 2015 då fallen ökade från 15 till 47 fall.

Annons
X

För 2015 inledde därför FMI en omfattande granskning för att se hur fastighetsmäklare lever upp till penningtvättslagstiftningen och god fastighetsmäklarsed. Av de 32 mäklare som granskades har 12 såväl varnats som fått en erinran för bristande kontroll av vem som är kund och hur de kan betala för bostadsaffären.

– En mäklare har tilldelats en varning om de inte har uppnått kundkännedom. Även om de har vidtagit åtgärderna kan de få en erinran om de har brustit i dokumentationen. Det är minst lika viktigt i fall att polisen vill ha specifik information. Då måste det finnas dokumentation som de kan gå efter, säger Emil Cargill-Ek.

Finns det ett ökat behov att granska mäklare i detta område?

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – En anledning till varför vi valde att granska just penningtvätt förra året var bland annat för att Sverige under året kommer att utvärderas av Financial Action Task Force (FATF). Det är en internationell organisation som utfärdar rekommendationer till länder hur de att bygga upp en effektiv penningtvättslagstiftning. FMI svarar för tillsynen av mäklarbranschen där vi utvärderar om mäklarna följer de regler som finns, säger han.

  Enligt FMI-juristen har dessa kontroller inte alltid varit optimala. Men det rör inte just mäklarbranschen utan den svenska tillsynen i helhet.

  – När Sverige utvärderades 2007 fick landet mycket kritik för sina åtgärder i frågan. Ett dåligt resultat i utvärderingen kan innebära att Sverige inte uppfattas som ett land som kan hantera penningtvätt, säger han.

  Förutom den huvudsakliga granskningen över grundläggande identitetskontroller har FMI lagt vikt på två andra punkter i mäklarnas rutinkontroller. En är att mäklaren inhämtar information om "affärsförbindelsens syfte och art".

  – Varför vill de köpa lägenheten? Ofta framgår det ganska klart att de helt enkelt behöver en ny bostad. Men det kan också vara att de vill köpa ur rent spekulationssyfte. Huvudtanken är att mäklaren ställer rutinbaserade frågor. Får de ett svar som de inte brukar få ska de reagera och ställa ytterligare frågor, säger han.

  En annan är att kontrollera om det finns en verklig huvudman. Det kan vara om en kund handlar för en annan persons räkning.

  Vad är en tydlig varningssignal?

  – Det kan vara om kunden betalar kontant eller gör ett stort antal affärer inom en kort tidsperiod. En annan är om kunden inte kan redogöra för sin ekonomiska ställning. Där kan man misstänka att det rör sig om en bulvan. När det gäller handel via företag måste man också kontrollera ägarförhållandena i bolaget.

  FMI:s tillsynsarbete avseende de riskbaserade rutinerna har tidigare begränsats till mäklarverksamheter för enskilda näringsidkare. Det betyder att FMI inte har kunnat pricka brister i rutiner för mäklare som har varit anställda i ett företag som exempelvis Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling.

  Men en regeländring i penningtvättslagen i augusti 2015 gör nu att även anställda mäklare är skyldiga att följa alla FMI:s föreskrifter. Däremot är själva företagen fortfarande fria från tillsyn.

  – FMI har överhuvudtaget ingen tillsyn över fastighetsmäklarföretagen. Det betyder att vi inte kan säga hur ett företag ska agera i alla sorters riskbedömningar. Men den senaste lagändringen omfattar åtminstone de fastighetsmäklare som är anställda i bolaget.

  Annons
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X