Annons

Fler lektorer måste anställas

Under strecket
Publicerad

För 20 år sedan fanns 1700 lektorer i svensk skola. Nu är antalet nere i under 200, en minskning med 90 procent. Sedan skolans kommunalisering har nästan inga nya lektorer anställts, de som finns i dag är i huvudsak äldre personer som är kvar sedan skolan var statlig.

En lektor är en lärare som har forskarutbildning i sitt undervisningsämne eller i hur man undervisar i ämnet. Lektorn ska ha avlagt doktorsexamen eller licentiatexamen. Det är mycket angeläget att en viss andel av lärarkåren har den forskningsanknytningen. Lektorer är således extra kunniga i sina ämnen, jämfört med vanliga lärare. Tjänster som lektorer ger också karriärmöjligheter till lärare.

Annons
Annons
Annons