Annons
X
Annons
X

Fler lärare vill utbilda sig i svenska som andraspråk

Ansökningar till utbildningar i att lära ut svenska som andraspråk tycks ha ökat med runt 50 procent. Många redan verksamma lärare vill vidareutbilda sig i ämnet. I Göteborg och Stockholm utökas antalet platser på utbildningarna. Brist på universitetslärare och pengar är ett hinder för ännu fler platser.

Svenskt flykting­mottagande
[object Object]
Allt fler lärare vill utbilda sig i svenska som andraspråk. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Förra året flydde runt 70 000 barn till Sverige, och många av dem har redan tagit plats i skolbänkar runt om i Sverige.

Nu ökar intresset bland lärare att vidareutbilda sig för att få kompetens i svenska som andraspråk, ett skolämne för elever med annat modersmål än svenska.

SvD har talat med representanter för de tre största lärarutbildningarna i Sverige, och alla har märkt av ett ökat intresse för svenska som andraspråk, framför allt genom att det kommit fler ansökningar till fristående kurser och fler har hört av sig med frågor om utbildningarna.

Annons
X

– Vi ser ett väldigt stort intresse. Många läser i tidningarna och hör att det är brist på svenska som andraspråkslärare. Och så ringer de och frågar vad som krävs och tror att de kan börja på en gång, säger Josefin Bloch, utbildningsadministratör vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

**Främst är det redan **utbildade lärare som vill vidareutbilda sig som söker kurser i svenska som andraspråk, enligt representanter för lärarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ofta är syftet inte att bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk, utan att använda kunskaperna under undervisning i andra ämnen.

– När det gäller redan utbildade lärare som läser upp kompetensen har det hänt jättemycket sista tiden, säger Carina Carlund vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Det ökade intresset började enligt henne märkas redan i höstas, och efter årsskiftet har det stegrats ytterligare. Förutom redan utbildade lärare är det också fler lärarstudenter som vill bredda sin utbildning genom att läsa kurser i svenska som andraspråk utanför lärarprogrammet.

– Endera läser de inriktningar där de inte kan välja till svenska som andraspråk inom utbildningen, eller så har de valt andra huvudämnen och upptäcker att de kommer att behöva svenska som andraspråk också. Vi upptäcker också att fler har velat byta inriktning, till svenska som andraspråk från något annat, säger Carina Carlund.

Också siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) pekar mot att intresset för att skaffa kompetens som lärare för nyanlända elever har ökat. Andelen förstahandssökare till program eller kurser med svenska som andraspråk i namnet ökade med 47 procent terminen som drog igång i januari i år jämfört med vårterminen 2015. Höstterminen 2015 var ökningen 18 procent jämfört med ett år tidigare. Det finns dock en del möjliga felkällor i mätmetoden, till exempel att alla utbildningar som innehåller ämnet inte behöver ha svenska som andraspråk i namnet. Men den kraftiga ökningen under vårterminen tyder ändå på ett ökat intresse.

Anders Olsson, utbildningschef på fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola, menar att det det växande intresset att vidareutbilda sig inom svenska som andraspråk är direkt relaterat till de många nyanlända eleverna som bänkat sig i svenska skolbänkar.

– Det är så klart direkt kopplat till att lärare ute i skolorna ser det behov som finns, säger Anders Olsson.

Göteborgs universitet har utökat sina fristående kurser i svenska för invandrare, en kvällskurs och en distanskurs, från två studentgrupper till tre. Carina Carlund ser ett behov av att utöka ytterligare.

– Det är en fråga om personalkapacitet i dagsläget. Om vi blir fler kommer vi att starta fler grupper. För det finns underlag att göra det, säger Carina Carlund.

Också Anders Olsson ser behov av att utöka antalet platser på de fristående kurserna i Malmö.

– Vi har tyvärr inte så stort utbud. Vi har ett litet utrymme för fristående kurser, prioriteten är att utbilda lärare så programmen går före kurserna. Det handlar också om att våra lärarresurser ska räcka till, säger Anders Olsson.

På Stockholms universitet diskuteras nu om platserna på fristående kurser i svenska som invandrare ska bli fler för att möta den ökade efterfrågan.

Det är svårare att se någon tydlig bild av att intresset för att välja svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet har ökat. Stockholms universitet har dock märkt en ökad efterfrågan för ämnet även inom ämneslärarprogrammet.

Lärosätet har därför ökat antalet platser för att läsa svenska som andraspråk som förstaämne på ämneslärarprogrammet. Från att tidigare bara haft ett intag på 20 nya studenter varje höst tas från och med januari 2016 lika många studenter in även på våren. Orsaken är både att fler söker utbildningen och ett ökat behov av lärare i svenska som andraspråk i samhället, enligt Anna Chryssafis, prefekt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Annons

Allt fler lärare vill utbilda sig i svenska som andraspråk.

Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X